Yhteenkuuluvuus inklusiivisen varhaiskasvatuksen osana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/341119

Citation

Murto-Heiniö , S , Saha , M & Pesonen , H 2021 , ' Yhteenkuuluvuus inklusiivisen varhaiskasvatuksen osana ' , e-Erika: Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia , Vuosikerta. 2021 , Nro 2 , Sivut 34-40 . < https://journals.helsinki.fi/e-erika/article/view/1709 >

Title: Yhteenkuuluvuus inklusiivisen varhaiskasvatuksen osana
Author: Murto-Heiniö, Saara; Saha, Mari; Pesonen, Henri
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Date: 2021-11
Language: fin
Number of pages: 7
Belongs to series: e-Erika: Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia
URI: http://hdl.handle.net/10138/341119
Abstract: Tässä artikkelissa käsittelemme inklusiivista varhaiskasvatusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa pyritään vahvistamaan lasten osallisuutta ympäristöstä aiheutuvia osallistumisen esteitä purkamalla, lapsen yksilölliset tuen tarpeet tunnistamalla ja niihin vastaamalla. Erityisesti osallisuuden vahvistamisessa yhteenkuuluvuuden tunne on keskeinen asia. Murto-Heiniön (2020) laadullisessa pro gradu -tutkielmassa tutkittiin lapsilähtöisesti ja moni-menetelmällisesti esikouluikäisten lasten käsityksiä kuuluvuuden tunteesta sosiaalista osallisuutta painottaen. Tulokset osoittivat, että kuuluvuuden tunne määrittyy lasten käsityksissä vaihtelevin painotuksin tunteena, itsetuntona, liittymisenä, kohtaamisena, sosiaalisena hyväksyntänä, yhteisöön kuulumisena ja paikkakiintymyksenä. Käsitysten perusteella tietynlainen vuorovaikutus vertaissuhteissa, aikuisten tuki ja apu sekä ympäristön tuttuus parantavat kuuluvuuden tunnetta.
Subject: 516 Kasvatustieteet
inklusiivinen varhaiskasvatus
Rights: cc_by
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
document_1_.pdf 635.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record