Puro- ja viherkäytävät nisäkkäiden kulkuväylinä pääkaupunkiseudulla

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203041402
Titel: Puro- ja viherkäytävät nisäkkäiden kulkuväylinä pääkaupunkiseudulla
Sekundär titel: Green corridors as migration routes for mammals in the Helsinki metropolitan area
Författare: Tammivuori, Joonas
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2022
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203041402
http://hdl.handle.net/10138/341283
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Metsätieteiden maisteriohjelma
Master 's Programme in Forest Sciences
Magisterprogrammet i skogsvetenskaper
Studieinriktning: Metsien ekologia ja käyttö
Forest ecology and management
Skogsekologi och resurshållning
Abstrakt: Viherkäytävät mahdollistavat eläinten liikkumisen eri elinalueiden välillä ja luovat samalla monipuolisen elinympäristön laajalle lajikirjolle. Jatkuva kaupungistuminen ja maankäytön muutokset nakertavat nykyisiä pääkaupunkiseudun viherkäytäviä, lopulta katkaisten yhteyden elinalueiden välillä kokonaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahden erilaisen viherkäytävä -tyypin toimivuutta eri nisäkkäiden käytössä, sekä viherkäytävän ympäristön maankäytön vaikutusta nisäkkäiden esiintymiseen. Tutkimus toteutettiin riistakameraseurantana 20 kohteella pääkaupunkiseudulla. Tutkittavat kohteet jaoteltiin kahteen eri ryhmään; purokäytäviin ja kuivan maan viherkäytäviin. Jokaiselle kohteelle asennettiin kolme riistakameraa 1,5 km välein toisistaan siten, että koealan pituus oli kolme kilometriä. Hypoteesina oli, että purokäytävät ovat nisäkkäille parempia kulkuväyliä kuin viherkäytävät ilman minkäänlaista vesistöä. Riistakamerat asennettiin maastoon maalis-huhtikuussa 2018 ja niistä saatava kuvamateriaali käytiin taltioimassa noin kuukauden välein. Materiaalia kerättiin joulukuuhun 2018 asti. Kuvista otettiin tunnistetietoina koordinaatit, kellonaika ja päivämäärä, sekä lämpötila. Tiedot tallennettiin Exceliin ja saatua dataa käsiteltiin R-ohjelmistolla. Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että lähellä luonnontilaa olevat puronvarsikäytävät toimivat erityisesti pienpetojen kulkureitteinä. Laajat metsäiset alueet ovat taas keskeisiä sorkkaeläinten kulku- ja elinalueita.
Subject: Viherkäytävä
riistakamera
kaupunkiekologia
biodiversiteetti


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post