Puro- ja viherkäytävät nisäkkäiden kulkuväylinä pääkaupunkiseudulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Tammivuori, Joonas
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202203041402
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/341283
dc.description.abstract Viherkäytävät mahdollistavat eläinten liikkumisen eri elinalueiden välillä ja luovat samalla monipuolisen elinympäristön laajalle lajikirjolle. Jatkuva kaupungistuminen ja maankäytön muutokset nakertavat nykyisiä pääkaupunkiseudun viherkäytäviä, lopulta katkaisten yhteyden elinalueiden välillä kokonaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahden erilaisen viherkäytävä -tyypin toimivuutta eri nisäkkäiden käytössä, sekä viherkäytävän ympäristön maankäytön vaikutusta nisäkkäiden esiintymiseen. Tutkimus toteutettiin riistakameraseurantana 20 kohteella pääkaupunkiseudulla. Tutkittavat kohteet jaoteltiin kahteen eri ryhmään; purokäytäviin ja kuivan maan viherkäytäviin. Jokaiselle kohteelle asennettiin kolme riistakameraa 1,5 km välein toisistaan siten, että koealan pituus oli kolme kilometriä. Hypoteesina oli, että purokäytävät ovat nisäkkäille parempia kulkuväyliä kuin viherkäytävät ilman minkäänlaista vesistöä. Riistakamerat asennettiin maastoon maalis-huhtikuussa 2018 ja niistä saatava kuvamateriaali käytiin taltioimassa noin kuukauden välein. Materiaalia kerättiin joulukuuhun 2018 asti. Kuvista otettiin tunnistetietoina koordinaatit, kellonaika ja päivämäärä, sekä lämpötila. Tiedot tallennettiin Exceliin ja saatua dataa käsiteltiin R-ohjelmistolla. Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että lähellä luonnontilaa olevat puronvarsikäytävät toimivat erityisesti pienpetojen kulkureitteinä. Laajat metsäiset alueet ovat taas keskeisiä sorkkaeläinten kulku- ja elinalueita. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Viherkäytävä
dc.subject riistakamera
dc.subject kaupunkiekologia
dc.subject biodiversiteetti
dc.title Puro- ja viherkäytävät nisäkkäiden kulkuväylinä pääkaupunkiseudulla fi
dc.title.alternative Green corridors as migration routes for mammals in the Helsinki metropolitan area en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202203041402
dc.subject.specialization Metsien ekologia ja käyttö fi
dc.subject.specialization Forest ecology and management en
dc.subject.specialization Skogsekologi och resurshållning sv
dc.subject.degreeprogram Metsätieteiden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master 's Programme in Forest Sciences en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i skogsvetenskaper sv

Files in this item

Files Size Format View
tammivuori_joonas_tutkielma_2022.pdf 2.120Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record