Räsymatto perinteen ja muutoksen puristuksessa : Tapaustutkimus Eija Rasinmäen matoista 1970–2011

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206125974
Title: Räsymatto perinteen ja muutoksen puristuksessa : Tapaustutkimus Eija Rasinmäen matoista 1970–2011
Author: Autio, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206125974
http://hdl.handle.net/10138/34196
Thesis level: master's thesis
Abstract: Rugdesigner Eija Rasinmäki has produced ragrugs since 1970. She wanted to renew the Finnish ragrug so that it would be suitable also for demanding interior design. In the study the essence of Eija Rasinmäki's rugs and the changes it has experienced from 1970 to 2011 is depicted. This includes both the external composition and the message of tradition it emits. The connection between the changes in the rugs and the context where they were created is also explored. Additionally, through examining the changes in the rugs essence, the challenges with combining tradition and modern idiom are contemplated. This was a historical case study. The main material I studied consisted of Rasinmäki's rugs, photos and brochures of the rugs and the collections, the interviews of Eija Rasinmäki and the newspaper clips she has collected around the topic over the years. Other material offered by the textile factory was used as supporting material for the study. The designs of the rugs have clearly changed from 1970 to 2011. There were changes in colour, weave, texture, patterns, composition, size and shape. I divided the rugs into developmental periods according to the major design changes: Loimaa period 1970 - 1978, Early Oitti period 1979 - 1983, Success period 1984 - 1989, Recession period 1990 - 1995, Quiet period 1996 - 2003 and India period 2004 - 2011. The changes in the design were caused mainly by market and economy. They both restrict the design process and direct it by demanding efficiency and affecting customer preferences. Also the designer's own intentions behind the design process change with the spirit of the times. Tradition became a brand for Rasinmäki's rugs. The message of tradition was emitted through the material, manner of manufacturing, patterns, composition, colour and shape. There were no major changes in material and manner of manufacturing, but other elements did change causing the message of tradition to vanish in the 1980's. The problem with combining tradition and modern is their dissimilar nature, other tending to conserve, other to change. Calling the rugs tradition and ragrug binds them with a certain restrictive image, and the conflict between the product and the brand confuses the customer. An artrug may have been a better term.Mattosuunnittelija Eija Rasinmäki on valmistanut räsymattoja vuodesta 1970 lähtien. Hän halusi uudistaa suomalaista räsymattoa niin, että se sopisi vaativaankin sisustamiseen. Tutkimuksessa kuvataan Eija Rasinmäen Suomessa valmistettujen mattojen olemusta ja sen muutoksia vuosina 1970 - 2011. Tämä käsittää sekä ulkoisen olemuksen että tuotteesta välittyvän perinneviestin. Myös muutosten yhteyttä mattojen syntykontekstissa tapahtuneisiin muutoksiin tarkastellaan. Lisäksi pohditaan mattojen kokonaisolemuksen muutosten pohjalta, millaisia haasteita perinteen ja modernin muotokielen yhdistäminen kohtaa. Tutkimuksen lähestymistapa oli historiallinen tapaustutkimus. Tutkimuksen pääaineiston muodostivat Rasinmäen matot, kuvat ja esitteet matoista ja mallistoista, hänen aiheesta keräämänsä lehtijutut vuosien varrelta, sekä Eija Rasinmäen haastattelut. Muuta kutomon tarjoamaa materiaalia käytettiin tarkastelun tukena. Aineistoa analysoitiin teemoittelun, aikasarjojen rakentamisen ja niiden keskinäisen vertailun avulla. Tutkimus osoitti mattomallien muuttuneen selvästi vuosina 1970 - 2011. Mattojen väri, sidos, pintastruktuuri, kuviointi ja sommittelu sekä maton koko ja muoto muuttuivat. Matot jaettiin muutoskohtien mukaan kehityskausiin: Loimaan aika 1970 - 1978, Oitin alkuaika 1979 - 1983, Menestyksen aika 1984 - 1989, Lama-aika 1990 - 1995, Hiljainen aika 1996 - 2003 ja Intian aika 2004 - 2011. Muutoksia malleissa aiheuttivat etenkin markkinat ja talous. Ne vaikuttivat sekä suunnittelua rajoittavasti että suuntaavasti asettamalla vaatimuksen tehokkuudelle, ja toisaalta muokkaamalla asiakkaiden toiveita. Myös suunnittelijan omat intentiot muuttuivat ajan hengen mukaisesti. Perinteestä tuli Rasinmäen matoille brändi. Perinneviesti välittyi matoista materiaalin, valmistustavan, kuvioinnin, sommittelun, värin ja muodon kautta. Näistä materiaali ja valmistustapa eivät muuttuneet merkittävästi, mutta muiden elementtien muuttuminen aiheutti perinneviestin väistymisen 1980-luvulla. Perinteen ja modernin yhdistämisessä ongelmaksi muodostui niiden erilainen - säilyttämään/muuttumaan pyrkivä - luonne. Mattojen kutsuminen perinteeksi ja räsymatoksi sitoi ne tiettyyn rajoittavaan mielikuvaan, ja tuotteen ja brändin ristiriita hämmensi asiakasta. Parempi termi olisi voinut olla taidematto.
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
rasymatt.pdf 6.424Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record