Hämeenmaalta Jamalille : kirja Tapani Salmiselle 07.04.2022

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/342359
Title: Hämeenmaalta Jamalille : kirja Tapani Salmiselle 07.04.2022
Alternative title: Tapani' e"mnja padvy padar"
Other contributor: Kaheinen, Kaisla
Leisiö, Larisa
Erkkilä, Riku
Qiu, Toivo E. H.
Publisher: Helsingin yliopiston kirjasto
Date: 2022-04-04
Language: fi
Number of pages: 433
ISBN: 978-951-51-8085-8
DOI: https://doi.org/10.31885/9789515180858
URI: http://hdl.handle.net/10138/342359
Abstract: Juhlakirja koostuu Tapanin Salmisen ystävien ja kollegoiden kirjoittamista artikkeleista, jotka tavalla tai toisella käsittelevät Tapanin uralla keskeisiksi muodostuneita teemoja. Valtaosa artikkeleista sijoittuu suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen alalle. Näkökulmien kirjo on laaja: artikkelit käsittelevät niin synkronista kuin diakronista kielentutkimusta etenkin Tapanin omissa tutkimuksissaan käsittelemien suomen murteiden ja samojedologian piiristä. Kielitieteellisten artikkeleiden lisäksi kirjaan sisältyy myös folkloristiikan ja etnomusikologian alaan kuuluvia tutkielmia, joiden teemat ovat niin ikään suomalais-ugrilaiselle kielentutkimukselle läheisiä. Tapanin lintuharrastus poiki sekin tieteellisiä artikkeleita tähän kirjaan.
Description: Kirjan artikkelit luettavissa ja ladattavissa erikseen omassa kokoelmassa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/342349
Subject: folklore
Forest Nenets
Tundra Nenets
Subject (yso): nenetsin kieli
kielitiede
samojedikielet
uralilaiset kielet
etymologia
kansankertomukset
etnografia
metriikka
etnomusikologia
linguistics
Samoyedic languages
Nenets language
Uralic languages
etymology
folk stories
ethnography
ethnography
ethnomusicology
metrics (poetics)
auditory perceptions
kuulohavainnot
Rights: CC BY-NC-ND
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hameeenmaalta J ... Tapani Salmiselle_2022.pdf 18.07Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

CC BY-NC-ND Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND