Linnut hantien arjessa, folkloressa ja mytologiassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/342431
Title: Linnut hantien arjessa, folkloressa ja mytologiassa
Author: Salo, Merja
Publisher: Helsingin yliopiston kirjasto
Date: 2022
Language: fi
DOI: https://doi.org/10.31885/9789515180858.24
URI: http://hdl.handle.net/10138/342431
Abstract: Tässä artikkelissa pyrin esittämään lintujen merkityksen hanteille mahdollisimman monipuolisesti. Käyttämistäni etnografisista lähteistä ei aina käy kovin hyvin ilmi, mihin etniseen ryhmään tiedot liittyvät. Usein on kyse enemmänkin areaalisista yhteyksistä; asuinpaikan luonto on ratkaiseva tekijä, ei niinkään ihmisten puhuma kieli. Niinpä minäkin kerron myös naapurikansojen, etenkin mansien, komilaisten ja selkuppien suhteista eri lintulajeihin. Varhaisten aikojen tutkijoiden matkakuvauksissa ei juurikaan kerrota heidän Siperiassa näkemistään linnuista lajin tarkkuudella. He keskittyvät kertomaan tutkimuskohteina olevien kansojen nisäkkäiden metsästyksestä ja kalastuksesta tai jopa omista saaliistaan. Monet perin maskuliiniset aiheet ovat viime vuosikymmeninä täydentyneet ahkerien naistutkijoiden aikaansaannoksilla, jotka tuovat paremmin esiin henkistä perintöä ja erilaisia ulottuvuuksia perhe-elämässä ja sosiaalisissa suhteissa.
Subject (yso): kielitiede
linguistics
hantit
hantin kieli
linnut
kansankertomukset
mytologia
Rights: CC BY-NC-ND 4.0


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Osa 25 Salo.pdf 265.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

CC BY-NC-ND 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND 4.0