Fossil carbon emission substitution and carbon storage effects of wood-based products

Show simple item record

dc.contributor.author Soimakallio, Sampo
dc.contributor.author Fehrenbach, Horst
dc.contributor.author Sironen, Susanna
dc.contributor.author Myllyviita, Tanja
dc.contributor.author Adballa, Nabil
dc.contributor.author Seppälä, Jyri
dc.date.accessioned 2022-04-21T18:01:58Z
dc.date.available 2022-04-21T18:01:58Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.isbn 978-952-11-5484-3
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/342930
dc.description.abstract Forests and forest products contribute to climate change mitigation by sequestering carbon into forests, storing part of the carbon in harvested wood products (HWPs) and by avoiding fossil-based greenhouse gas (GHG) emissions in substitution for alternative materials and energy. Often, there are trade-offs in sequestering carbon into forests and harvesting trees for substitution, which means that these two strategies cannot be optimized at the same time. Which strategy is the most effective depends on a number of assumptions including the time horizon, metrics to characterize the climate effects, the development of forest carbon stocks, the way harvested wood is processed and used, and the alternative products to be substituted. Assessing the climate effects of the use of wood, changes in carbon stocks in forests and HWPs, as well as changes in fossil carbon emissions should be considered coherently. To do that, two systems are compared; the one with the studied wood use, and its reference system without the wood use being studied. In this report, the focus was on assessing carbon stock changes in HWPs and fossil emission substitution due to using HWPs and wood-based fuels in place of non-wood materials and fuels. The key knowledge and challenges encountered in the assessment and characterization of carbon storage in harvested wood products, substitution effects and the effect of cascading use of wood on them were summarized and discussed. Finally, some practical guidelines to conduct an assessment on an annual basis at a multiproduct and company level and over the life cycle at the product level were provided. fi
dc.description.abstract Metsien ja puun käytön avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä metsiin ja puutuotteisiin sekä välttämällä fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjä korvaamalla uusiutumattomia raaka-aineita puulla. Usein metsien hiilen sidonnan ja puunkäytön välillä on vaihtosuhde, eikä metsien hiilen sidontaa ja substituutiossa vältettäviä fossiilisia päästöjä saada optimoitua samanaikaisesti. Optimaalinen metsien käyttöstrategia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi riippuu useista oletuksista, muun muassa tarkastelujen aikajänteestä, ilmastovaikutusten määrittämisestä, metsien hiilivaraston kehityksestä, puun käyttötavoista ja vaihtoehtoisten tuotteiden korvaamisesta. Arvioitaessa puunkäytön ilmastovaikutuksia, tulee muutokset metsien hiilivarastossa, puutuotteiden hiilivarastossa ja fossiilisissa päästöissä huomioida johdonmukaisesti. Siihen tarvitaan vertailua, jossa tarkasteltavaa puunkäyttöjärjestelmää verrataan tilanteeseen, jossa sitä ei olisi. Tässä raportissa keskitytään tarkastelemaan puutuotteisiin sitoutuvaa hiiltä ja puun materiaali- ja energiakäytöllä vältettäviä fossiilisia päästöjä. Raportissa käydään läpi puutuotteiden hiilivaraston, puun käytön substituutiovaikutusten ja puun kaskadikäytön määrittämiseen liittyvät keskeiset haasteet. Lopuksi annetaan joitakin käytännön suosituksia siihen, miten näitä tekijöitä voi arvioida vuosittain monituotteisesti ja yritystasolla ja elinkaarisesti tuotetasolla. fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Finnish Environment Institute (SYKE) fi
dc.relation.ispartofseries Reports of the Finnish Environment Institute 22/2022 fi
dc.title Fossil carbon emission substitution and carbon storage effects of wood-based products fi
dc.type Book fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-11-5484-3

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEre_22-2022_Wood-based-products.pdf 3.409Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record