Pappisperheen aineeton perintö

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8186-2 http://hdl.handle.net/10138/343302
Title: Pappisperheen aineeton perintö
Author: Weiland-Särmälä, Katja
Other contributor: Leskelä-Kärki, Maarit
Lahtinen, Anu
Siltala, Juha
Pulma, Panu
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Gender, Culture and Society
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Historian laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i genus, kultur och samhällsforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022-05-28
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8186-2
http://hdl.handle.net/10138/343302
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation examines the lifestyle and immaterial heritage of a pastor family in the late 19th and early 20th century Finland. The main perspective of my presentation is to observe immaterial and material heritage, both of which I examine through a specific pastor family, the Kjäldströms. The main characters of my study are Elin von Rehausen (1859-1928) and Oscar Kjäldström (1857-1955). The background of the couple is an interesting combination of an old noble family and a rising bourgeoisie family. Elin and Oscar married in 1883 and had six children. I consider how they combined values from their respective backgrounds as well as the kind of new values they perhaps created as a religious priest family. In my study The Kjäldströms represent an example of “modern pastor” family . (Uuden polven papisto). The term used refers partly to Oscar’s background but also to their work with the so-called “fallen people”. The modern pastor families differed from the older period of “Clergy Dynasties” in nearly every perspective: starting with their background, strategies and networks, but also with their ideologies and values. I define the immaterial heritage mainly based on Giovanni Levi’s classical research of “La herencia immaterial”. For Levi, the immaterial heritage was about social status, social reputation and prestige. In short: his main idea of immaterial heritage was an ideal in which networks and tools could be transformed from “father to son”. In my study I define immaterial heritage in a wider perspective than Levi does. For me it is rather a basic concept, which includes family strategies and networks, but also ideologies, values, habits and lifestyle. In my study I claim that also material things can possess immaterial values and immaterial heritage. As my main source, I have used a large family archive. My aim is to observe how immaterial and material heritage moved on from generation to generation in this specific family. In The Kjäldströms family the heritage given to next generation was mostly immaterial: a religious way of life with strong moral values. I also study how immaterial heritage was transformed during the process. The study takes place in the field of history, particularly microhistory, however, I also use methods on the field of oral history, memory studies and art history. In terms of a theoretical framework, I have applied Pierre Bourdieu’s theory on social capital, which I understand as a sum of either actual or virtual resources. The approach used in the research is also partly based on Pierre Bourdieu’s Field Theory by using his concept of ”Habitus”. This dissertation shows that by examining the lifestyle of a modern priest family, their social relations, values and their work, one can find the lifestyle of intelligentsia/ upper class was not unitary but varied within the group.Tarkastelen tutkimuksessani pappisperhettä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa yhden esimerkkiperheen, Kjäldströmien, kautta. Tutkimani pappisperhe edustaa taustaltaan mielenkiintoista yhdistelmää: vanhaa säätyläistöä ja käsityöläistaustaista porvaristoa. Aatelistaustainen Elin omaa sukua von Rehausen (1859-1928) avioitui ensimmäisen polven ylioppilaan teologiaa opiskelevan Oscar Kjäldströmin (1857-1955) kanssa vuonna 1883. Tästä erilaisten taustojen kohtaamisesta lähden tarkastelemaan tutkimieni henkilöiden arvomaailman ja aineettoman perinnön muotoutumista. Tarkastelen, millainen merkitys yksilöllä itsellään ja toisaalta taustalla, syntyperällä ja kasvatuksella oli tutkimani pariskunnan ja heidän lapsiensa elämässä. Tutkimuksessani Kjäldströmit edustavat ”Uuden polven pappisperhettä”. Tämä käyttämäni nimitys viittaa yhtäältä paitsi Oscarin taustaan, toisaalta taas siihen, että kutsumus, herätyskokemukset, järjestötoiminta sekä sosiaalisen yhteisvastuun kantaminen perinteistä papintoimenkuvaa laajemmin olivat tärkeässä osassa Oscarin ja Elinin elämäntyötä. Työni tarkoituksenani on tarkentaa sivistyneistöperheitä käsittelevää tutkimusta erityisesti pappisperheen osalta, jolla väitän olleen porvarillisesta perheideaalista poikkeava arvomaailma ja arvojärjestys. Tarkoituksenani on Kjäldströmien avulla tarkastella pappisperheen elämäntapaa, arvomaailmaa ja valintoja. Tutkimuksessani punaisena lankana kulkee Elinin elämäntarina, josta painotan vuosia 1883-1928 Oscarin puolisona. Nostan esille ne tapahtumat ja ilmiöt, jotka tavalla tai toisella koskettivat tutkimaani perhettä. Tutkimukseni tärkeimmiksi teemoiksi nousevat uuden polven papiston synty, uskonnollinen elämäntavan toteuttaminen yksityisesti perheen sisällä ja työkentällä kodin ulkopuolella. Näiden teemojen yllä eräänlaisena kattokysymyksenä tarkastelen aineettoman perinnön rakentamisen, tallentamisen, siirtämisen ja vastaanottamisen tapoja.Tutkimuksessani aineeton perintö on yhtä aikaa epämääräinen ja selkeä, eräänlainen sateenvarjo- tai kattokäsite, jonka alle on sijoitettavissa hyvinkin laajasti erilaisia aineettomia arvoja kuten tavat, traditiot, henkiset arvot ja uskonnollinen elämäntapa. Sen alle mahtuu myös erilaisia konkreettisesti hahmotettavia asioita kuten verkostot, rutiinit, ulkoisen elämäntavan puitteet, materialisoituneet statussymbolit ja tallentava elämäntapa. Ymmärrän lähdeaineistoni, Kjäldström-von Rehausen suvun tallentaman yksityisarkiston myös osaksi aineetonta perintöä, ja sen tarkastelusta muodostuu osa väitöskirjaani.
Subject: historia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
weiland-särmälä_katja_väitöskirja_2022.pdf 6.397Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record