Kelan kuntoutukseen ohjautuminen ja osallistuminen. Kyselytutkimus kuntoutuksen ammattilaisille

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050231956 http://hdl.handle.net/10138/343373
Title: Kelan kuntoutukseen ohjautuminen ja osallistuminen. Kyselytutkimus kuntoutuksen ammattilaisille
Author: Ukkola, Ismo; Miettinen, Sari; Pulkki, Jutta; Heino, Pekka; Poikkeus, Leena
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2022-05-06
Language: fin
Number of pages: 38
Belongs to series: Työpapereita ; 169
ISBN: 978-952-284-140-7
ISSN: 2323-9239
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050231956
http://hdl.handle.net/10138/343373
Abstract: Työpaperissa tarkastellaan mahdollisia järjestelmätason syitä alueiden välisiin eroihin Kelan kuntoutukseen ohjautumisessa ja osallistumisessa neljän Kelan kuntoutuspalvelun osalta (työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, puheterapia, kuntoutuspsykoterapia ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneen kuntoutuskurssi (AVH-kurssi)). Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi kuntoutuspalvelujen saatavuus ja sen muodostama monitahoinen kokonaisuus. Aineistona käytettiin keväällä 2021 toteutettua, kuntoutuksen ammattilaisille suunnattua kyselyä. Vastaajia yhdisti näkemys asiakkaan kuntoutukseen ohjautumisen sujuvuudesta, resurssien niukkuudesta ja kuntoutukseen hakemisen puutteista. Erityisvastuualueiden (erva) välisissä tarkasteluissa huomattiin, että Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen vastaukset erottuivat muista alueista pääsääntöisesti myönteisemmillä arvioilla. Erityisesti näin oli asiakkaan kuntoutusprosessin sujuvuuden, toimintamallien käytön, työnjaon selkeyden sekä kuntoutustarpeen arvioinnin ja kuntoutussuunnitelman laatimisen osalta. Avovastauksista tunnistettiin seitsemän pääteemaa, jotka koskevat: tietoa, yhteistyötä, työnjakoa, palveluihin osallistumista, resursseja, kuntoutusmyönteisyyttä ja tukiverkkoa. Työnjaossa tunnistettiin kaksi alateemaa: asiakkaan ohjaukseen liittyvä työnjako ja asiakkaan prosessin jatkuvuutta turvaava työnjako eivät toimi sujuvasti. Toimintamalliteemassa tunnistettiin neljä alateemaa: tiedon tai osaamisen puute etenemisestä, prosessin vaikeaselkoisuus ja monimutkaisuus, epäselvät käytännöt ja toimintamalli ei toimi. Tulosten perusteella tulisi kiinnittää huomiota kuntoutuksen hakemiseen sekä asiakkaan kuntoutustarpeen arviointiin ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Näissä vaiheissa tulisi tarkastella erityisesti toimijoiden välistä työnjakoa ja käytössä olevia toimintamalleja. Kaikkia alueita koskevat kehittämiskohteet ovat resurssien niukkuus ja palveluiden saatavuus.
Subject (yso): kuntoutus
ammatillinen kuntoutus
kuntoutuspalvelut
kuntoutustutkimus
puheterapia
psykoterapia
aivoverenkiertohäiriöt
työllistäminen
saatavuus
alueelliset erot
palvelujärjestelmät
työnjako
sairaanhoitopiirit
erityisvastuualueet
kyselytutkimus
työkokeilu
työvalmennus
Peer reviewed: No


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita169_saavutettava.pdf 444.7Kb PDF View/Open
Tyopapereita169_LIITTEET_saavutettava.pdf 377.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record