Kelan kuntoutukseen ohjautuminen ja osallistuminen. Kyselytutkimus kuntoutuksen ammattilaisille

Visa fullständig post

Permalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050231956
Titel: Kelan kuntoutukseen ohjautuminen ja osallistuminen. Kyselytutkimus kuntoutuksen ammattilaisille
Författare: Ukkola, Ismo; Miettinen, Sari; Pulkki, Jutta; Heino, Pekka; Poikkeus, Leena
Utgivare: Kela
Utgivarens hemort: Helsinki
Datum: 2022-05-06
Språk: fi
Sidantal: 38
Tillhör serie: Työpapereita
ISBN: 978-952-284-140-7
ISSN: 2323-9239
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050231956
http://hdl.handle.net/10138/343373
Abstrakt: Työpaperissa tarkastellaan mahdollisia järjestelmätason syitä alueiden välisiin eroihin Kelan kuntoutukseen ohjautumisessa ja osallistumisessa neljän Kelan kuntoutuspalvelun osalta (työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, puheterapia, kuntoutuspsykoterapia ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneen kuntoutuskurssi (AVH-kurssi)). Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi kuntoutuspalvelujen saatavuus ja sen muodostama monitahoinen kokonaisuus. Aineistona käytettiin keväällä 2021 toteutettua, kuntoutuksen ammattilaisille suunnattua kyselyä. Vastaajia yhdisti näkemys asiakkaan kuntoutukseen ohjautumisen sujuvuudesta, resurssien niukkuudesta ja kuntoutukseen hakemisen puutteista. Erityisvastuualueiden (erva) välisissä tarkasteluissa huomattiin, että Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen vastaukset erottuivat muista alueista pääsääntöisesti myönteisemmillä arvioilla. Erityisesti näin oli asiakkaan kuntoutusprosessin sujuvuuden, toimintamallien käytön, työnjaon selkeyden sekä kuntoutustarpeen arvioinnin ja kuntoutussuunnitelman laatimisen osalta. Avovastauksista tunnistettiin seitsemän pääteemaa, jotka koskevat: tietoa, yhteistyötä, työnjakoa, palveluihin osallistumista, resursseja, kuntoutusmyönteisyyttä ja tukiverkkoa. Työnjaossa tunnistettiin kaksi alateemaa: asiakkaan ohjaukseen liittyvä työnjako ja asiakkaan prosessin jatkuvuutta turvaava työnjako eivät toimi sujuvasti. Toimintamalliteemassa tunnistettiin neljä alateemaa: tiedon tai osaamisen puute etenemisestä, prosessin vaikeaselkoisuus ja monimutkaisuus, epäselvät käytännöt ja toimintamalli ei toimi. Tulosten perusteella tulisi kiinnittää huomiota kuntoutuksen hakemiseen sekä asiakkaan kuntoutustarpeen arviointiin ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Näissä vaiheissa tulisi tarkastella erityisesti toimijoiden välistä työnjakoa ja käytössä olevia toimintamalleja. Kaikkia alueita koskevat kehittämiskohteet ovat resurssien niukkuus ja palveluiden saatavuus.
Subject: kuntoutus
ammatillinen kuntoutus
kuntoutuspalvelut
kuntoutustutkimus
puheterapia
psykoterapia
aivoverenkiertohäiriöt
työllistäminen
saatavuus
alueelliset erot
palvelujärjestelmät
työnjako
sairaanhoitopiirit
erityisvastuualueet
kyselytutkimus
työkokeilu
työvalmennus
Referentgranskad: Nej


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Tyopapereita169_saavutettava.pdf 444.7Kb PDF Granska/Öppna
Tyopapereita169_LIITTEET_saavutettava.pdf 377.5Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post