Kelan kuntoutukseen ohjautuminen ja osallistuminen. Kyselytutkimus kuntoutuksen ammattilaisille

Show simple item record

dc.contributor.author Ukkola, Ismo
dc.contributor.author Miettinen, Sari
dc.contributor.author Pulkki, Jutta
dc.contributor.author Heino, Pekka
dc.contributor.author Poikkeus, Leena
dc.date.accessioned 2022-05-06T06:29:45Z
dc.date.available 2022-05-06T06:29:45Z
dc.date.issued 2022-05-06
dc.identifier.isbn 978-952-284-140-7
dc.identifier.issn 2323-9239
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2022050231956 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/343373
dc.description.abstract Työpaperissa tarkastellaan mahdollisia järjestelmätason syitä alueiden välisiin eroihin Kelan kuntoutukseen ohjautumisessa ja osallistumisessa neljän Kelan kuntoutuspalvelun osalta (työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, puheterapia, kuntoutuspsykoterapia ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneen kuntoutuskurssi (AVH-kurssi)). Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi kuntoutuspalvelujen saatavuus ja sen muodostama monitahoinen kokonaisuus. Aineistona käytettiin keväällä 2021 toteutettua, kuntoutuksen ammattilaisille suunnattua kyselyä. Vastaajia yhdisti näkemys asiakkaan kuntoutukseen ohjautumisen sujuvuudesta, resurssien niukkuudesta ja kuntoutukseen hakemisen puutteista. Erityisvastuualueiden (erva) välisissä tarkasteluissa huomattiin, että Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen vastaukset erottuivat muista alueista pääsääntöisesti myönteisemmillä arvioilla. Erityisesti näin oli asiakkaan kuntoutusprosessin sujuvuuden, toimintamallien käytön, työnjaon selkeyden sekä kuntoutustarpeen arvioinnin ja kuntoutussuunnitelman laatimisen osalta. Avovastauksista tunnistettiin seitsemän pääteemaa, jotka koskevat: tietoa, yhteistyötä, työnjakoa, palveluihin osallistumista, resursseja, kuntoutusmyönteisyyttä ja tukiverkkoa. Työnjaossa tunnistettiin kaksi alateemaa: asiakkaan ohjaukseen liittyvä työnjako ja asiakkaan prosessin jatkuvuutta turvaava työnjako eivät toimi sujuvasti. Toimintamalliteemassa tunnistettiin neljä alateemaa: tiedon tai osaamisen puute etenemisestä, prosessin vaikeaselkoisuus ja monimutkaisuus, epäselvät käytännöt ja toimintamalli ei toimi. Tulosten perusteella tulisi kiinnittää huomiota kuntoutuksen hakemiseen sekä asiakkaan kuntoutustarpeen arviointiin ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Näissä vaiheissa tulisi tarkastella erityisesti toimijoiden välistä työnjakoa ja käytössä olevia toimintamalleja. Kaikkia alueita koskevat kehittämiskohteet ovat resurssien niukkuus ja palveluiden saatavuus. fi
dc.format.extent 38 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Työpapereita fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject ammatillinen kuntoutus fi
dc.subject kuntoutuspalvelut fi
dc.subject kuntoutustutkimus fi
dc.subject puheterapia fi
dc.subject psykoterapia fi
dc.subject aivoverenkiertohäiriöt fi
dc.subject työllistäminen fi
dc.subject saatavuus fi
dc.subject alueelliset erot fi
dc.subject palvelujärjestelmät fi
dc.subject työnjako fi
dc.subject sairaanhoitopiirit fi
dc.subject erityisvastuualueet fi
dc.subject kyselytutkimus fi
dc.subject työkokeilu fi
dc.subject työvalmennus fi
dc.title Kelan kuntoutukseen ohjautuminen ja osallistuminen. Kyselytutkimus kuntoutuksen ammattilaisille fi
dc.description.reviewstatus nonPeerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 169 fi
dc.type.okm D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita169_saavutettava.pdf 444.7Kb PDF View/Open
Tyopapereita169_LIITTEET_saavutettava.pdf 377.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record