“Like Men They Stood”: : Black Male Vulnerability as Resistance to Stereotypes in Fiction Written by African American Women

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8124-4 http://hdl.handle.net/10138/343592
Title: “Like Men They Stood”: : Black Male Vulnerability as Resistance to Stereotypes in Fiction Written by African American Women
Author: Kolehmainen, Tuula
Other contributor: Lewis, Thabiti
Sklar, Howard
Shackleton, Mark
Keinänen, Nely
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022-06-15
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8124-4
http://hdl.handle.net/10138/343592
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In this dissertation, I examine the themes of Black male vulnerability and stereotypes in the works of Toni Cade Bambara, Alice Walker, Toni Morrison, and Gloria Naylor. The dates of publications of the selected works span from the 1960s up until the 1990s. This was a period when African American women were quite often criticized for negative representations of Black men in their fictional works. It is true that the male characters seem—at first glance—quite negatively represented: many of them are prone to physical, emotional, or sexual violence. I contend, however, that while the male characters in the selected works are, at times, apparently represented in stereotypical terms, these works in fact deconstruct and resist those very same stereotypes through representations of Black male vulnerability. Through their prose, these authors took part in the political discussion on race and gender. Moreover, all of them have been involved with Black feminism and womanism, and their works have most often been studied from the female viewpoint. According to Black feminist thought, the experience of African American women lies in the intersections of oppression according to both gender and race. My analysis shows the male characters, too, are victims of discrimination based on various kinds of social stratification. I have an intersectional approach and consider other forms of oppression, such as ableism, classism, and homophobia to analyze how Black male vulnerability is also produced at the intersections of social identity. While being vulnerable in general means being open to either physical or emotional attack or injury, as well as being dependent on others due to life situation, disability, age, etc. (OED), Black male vulnerability refers to “the material disadvantages Black males face due to incarceration, unemployment, police brutality, homicide, domestic and sexual abuse throughout society” (Curry 2017, 29). The present-day abuses primarily produced by racism, bias, and White supremacy result from the historical racist brutalization and disenfranchisement. In academia, Black masculinity is often understood as a form of patriarchy, but my research reveals how Black male vulnerability is constructed through a racialized form of gender oppression. This shows the importance of including Black male vulnerability in the study of Black masculinity.Tässä väitöskirjassa tutkin mustan miehisen haavoittuvuuden (Black male vulnerability) representaatioita ja stereotypioita Toni Cade Bambaran, Alice Walkerin, Toni Morrisonin ja Gloria Naylorin tuotannossa. Tutkittavien teosten julkaisuajankohdat ulottuvat 1960-luvulta 1990-luvulle. Ne ajoittuvat kaudelle, jolloin mustia yhdysvaltalaisia naiskirjailijoita kritisoitiin usein negatiivisten ja stereotyyppisten mieskuvien vuoksi. Teosten mieshenkilöhahmot saattavat ensi silmäyksellä vaikuttaa negatiivisesti kuvatuilta, koska monet heistä syyllistyvät fyysiseen, emotionaaliseen tai seksuaaliseen väkivaltaan. Väitöskirjassani osoitan, että teoksissa kuitenkin puretaan ja haastetaan stereotypioita ilmentämällä mustaa miehistä haavoittuvuutta. Tutkimani kirjailijat ottivat osaa rotua ja sukupuolta koskevaan poliittiseen keskusteluun. Jokainen heistä on ollut tekemisissä mustan feminismin ja niin kutsutun womanismin kanssa, ja heidän teoksiaan on yleisimmin tutkittu naiskokemuksen näkökulmasta. Mustan feminismin mukaan afrikkalaisamerikkalaisten naisten kokemus sorrosta syntyy, kun rotu- ja sukupuolisyrjintä nivoutuvat yhteen. Kuitenkin myös teosten mieshahmot kohtaavat moniperustaista syrjintää. Siksi olen valinnut intersektionaalisen lähestymistavan ja ottanut huomioon muitakin syrjinnän muotoja, kuten ableismin, luokkasorron ja homofobian analysoidakseni sitä, kuinka myös musta miehinen haavoittuvuus syntyy sosiaalisen identiteetin risteymissä. Tutkimuksessani haavoittuvuudella on kaksi merkitystä. Yhtäältä termi viittaa yleiseen, ihmiselle tyypilliseen alttiuteen haavoittua joko emotionaalisesti tai fyysisesti (ks. esim. Oxford English Dictionary). Toisaalta työni keskiössä on miehinen haavoittuvuus afrikkalaisamerikkalaisessa kontekstissa, johon liittyy yhdysvaltalaisten mustien miesten alttius tulla vangituiksi, syrjityiksi, pahoinpidellyiksi tai jopa tapetuiksi (ks. Curry 2017). Rasismin ja valkoisen ylivallan ideologian tuottamat nykypäivän syrjinnän ja väkivallan muodot ovat saaneet alkunsa historiallisista raakuuksista. Vaikka mustaa maskuliinisuutta pidetään usein osana patriarkaattia, tutkimukseni osoittaa, että musta miehinen haavoittuvuus rakentuu sukupuolisyrjinnän rodullistetun muodon kautta. Väitöskirjani osoittaa, että mustan maskuliinisuuden tutkimuksen on tärkeää tarkastella myös tätä haavoittuvuuden muotoa.
Subject: englantilainen filologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kolehmainen_tuula_dissertation_2022.pdf 1.230Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record