Peri-implantiittihoidon onnistuminen - kirjallisuuskatsaus ja potilasasiakirjatutkimus PKS-SEHYK:ssä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202204201718
Title: Peri-implantiittihoidon onnistuminen - kirjallisuuskatsaus ja potilasasiakirjatutkimus PKS-SEHYK:ssä
Author: Jäntti, Linda
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202204201718
http://hdl.handle.net/10138/343617
Thesis level: master's thesis
Degree program: Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Dentistry
Utbildningsprogrammet i odontologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus: Hammasimplantteja käytetään korvaamaan hammaspuutoksia. Niiden käyttö on yleistynyt suuresti viime vuosina, minkä vuoksi myös peri-implanttisairaudet ovat yleistyneet. Peri-implanttimukosiitti on implanttia ympäröivän ikenen tulehdustila, ja peri-implantiitti on puolestaan implanttia ympäröivän kiinnityskudoksen inflammaation aiheuttama, alveoliluukatoon johtava krooninen sairaus. Peri-implantiitti on verrattain uusi ja esiintymismuodoiltaan vaihteleva tauti, joten sille ei ole luotu tarkkoja hoitokriteerejä. Peri-implantiitille altistavia tekijöitä ovat mm. tupakointi, parodontiitti, diabetes, sekä puutteellinen omahoito ja sitä voidaan hoitaa joko konservatiivisesti tai kirurgisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peri-implantiitin sekä peri-implanttimukosiitin hoitokäytänteitä sekä hoidon onnistumista Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen erikoissairaanhoitoyksikössä (PKS-SEHYK). Materiaalit ja menetelmät: Tutkimusaineisto koostuu kahdesta osasta: kirjallisuuskatsauksesta ja potilasasiakirjatutkimuksesta. Kirjallisuushaku tehtiin Medline-tietokannasta Pubmed-käyttöliittymän kautta. Kirjallisuuskatsaukseen etsittiin aiempia tutkimuksia peri-implantiitin hoitoon ja paranemisennusteeseen liittyen. Tutkimusaineisto kerättiin PKS-SEHYK:n potilasasiakirjoista Lifecare-potilastietojärjestelmän kautta. Aineisto sisälsi yhteensä 70 potilasta, peri-implanttimukosiittia sairasti 21 henkilöä (30 %) ja peri-implantiittia 49 potilasta (70 %). Potilasasiakirjatutkimuksessa selvitettiin, millaiset tekijät vaikuttavat hoitolinjan valintaan ja hoidon onnistumiseen (mm. potilaan omahoito, tupakointi, märkävuoto, parodontiitin tai diabeteksen esiintyminen), sekä vertailtiin anti-infektiivisen hoidon, leikkaushoidon ja eri leikkaushoitojen eli regeneratiivisen- ja resektiivisen leikkaustavan vaikutusta paranemisennusteeseen. Tulokset: Tutkimuksessa ei tullut ilmi hoitomuotoa, joka olisi ollut peri-implantiitin paranemisen suhteen parempi kuin muut, eikä komplisoivista tekijöistä voinut vetää suoria johtopäätöksiä paranemisennusteeseen. Toisaalta potilaan omahoito nousi merkittäväksi tekijäksi hoidon onnistumisen kannalta. Johtopäätökset: Puutteellinen omahoito nosti hoidon kestoa usein keskiarvoa korkeammaksi ja siten onkin syytä miettiä, missä menee hoidon jatkumisen raja, mikäli potilas ei ole motivoitunut muuttamaan suunhoitotottumuksiaan.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jantti_Linda_Tutkielma_2022.pdf 372.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record