Peri-implantiittihoidon onnistuminen - kirjallisuuskatsaus ja potilasasiakirjatutkimus PKS-SEHYK:ssä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Jäntti, Linda
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202204201718
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/343617
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoitus: Hammasimplantteja käytetään korvaamaan hammaspuutoksia. Niiden käyttö on yleistynyt suuresti viime vuosina, minkä vuoksi myös peri-implanttisairaudet ovat yleistyneet. Peri-implanttimukosiitti on implanttia ympäröivän ikenen tulehdustila, ja peri-implantiitti on puolestaan implanttia ympäröivän kiinnityskudoksen inflammaation aiheuttama, alveoliluukatoon johtava krooninen sairaus. Peri-implantiitti on verrattain uusi ja esiintymismuodoiltaan vaihteleva tauti, joten sille ei ole luotu tarkkoja hoitokriteerejä. Peri-implantiitille altistavia tekijöitä ovat mm. tupakointi, parodontiitti, diabetes, sekä puutteellinen omahoito ja sitä voidaan hoitaa joko konservatiivisesti tai kirurgisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peri-implantiitin sekä peri-implanttimukosiitin hoitokäytänteitä sekä hoidon onnistumista Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen erikoissairaanhoitoyksikössä (PKS-SEHYK). Materiaalit ja menetelmät: Tutkimusaineisto koostuu kahdesta osasta: kirjallisuuskatsauksesta ja potilasasiakirjatutkimuksesta. Kirjallisuushaku tehtiin Medline-tietokannasta Pubmed-käyttöliittymän kautta. Kirjallisuuskatsaukseen etsittiin aiempia tutkimuksia peri-implantiitin hoitoon ja paranemisennusteeseen liittyen. Tutkimusaineisto kerättiin PKS-SEHYK:n potilasasiakirjoista Lifecare-potilastietojärjestelmän kautta. Aineisto sisälsi yhteensä 70 potilasta, peri-implanttimukosiittia sairasti 21 henkilöä (30 %) ja peri-implantiittia 49 potilasta (70 %). Potilasasiakirjatutkimuksessa selvitettiin, millaiset tekijät vaikuttavat hoitolinjan valintaan ja hoidon onnistumiseen (mm. potilaan omahoito, tupakointi, märkävuoto, parodontiitin tai diabeteksen esiintyminen), sekä vertailtiin anti-infektiivisen hoidon, leikkaushoidon ja eri leikkaushoitojen eli regeneratiivisen- ja resektiivisen leikkaustavan vaikutusta paranemisennusteeseen. Tulokset: Tutkimuksessa ei tullut ilmi hoitomuotoa, joka olisi ollut peri-implantiitin paranemisen suhteen parempi kuin muut, eikä komplisoivista tekijöistä voinut vetää suoria johtopäätöksiä paranemisennusteeseen. Toisaalta potilaan omahoito nousi merkittäväksi tekijäksi hoidon onnistumisen kannalta. Johtopäätökset: Puutteellinen omahoito nosti hoidon kestoa usein keskiarvoa korkeammaksi ja siten onkin syytä miettiä, missä menee hoidon jatkumisen raja, mikäli potilas ei ole motivoitunut muuttamaan suunhoitotottumuksiaan. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Peri-implantiittihoidon onnistuminen - kirjallisuuskatsaus ja potilasasiakirjatutkimus PKS-SEHYK:ssä fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202204201718
dc.subject.specialization Suomenkielinen opintolinja fi
dc.subject.specialization Study orientation in Finnish en
dc.subject.specialization Finskspråkig studieinriktning sv
dc.subject.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Degree Programme in Dentistry en
dc.subject.degreeprogram Utbildningsprogrammet i odontologi sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jantti_Linda_Tutkielma_2022.pdf 372.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record