Prevalence of viral DNA in teeth

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202204201722
Title: Prevalence of viral DNA in teeth
Alternative title: Prevalens av viralt DNA i tandvävnad
Author: Dahlström, Natalie
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202204201722
http://hdl.handle.net/10138/343621
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Ruotsinkielinen opintolinja
Study orientation in Swedish
Svenskspråkig studieinriktning
Abstract: Kunskapen om virusevolution, och därmed om de förändringar som har gjort virus smittsamma för människan är mycket begränsad. Eftersom viralt DNA förblir kvar i värdcellen efter en primär infektion, kan det i kvarlevorna av forntida människor döljas viktig information om virulens, infektion, epidemiologi och patogenes. Detta har först nyligen börjats utforskas. Grundläggande studier om prevalensen samt distributionen av viralt DNA i tänder och skelett bör utföras, då dessa ofta är de enda tillgängliga källorna till DNA i mänskliga kvarlevor. Målet med studien var att påvisa ifall viralt DNA förekommer i tandvävnad. I studien undersökte vi halterna av parvovirus B19, Epstein-Barr virus samt torque teno virus i 20 tänder med kvantitativ PCR. Utöver detta strävade vi även efter att optimera en metod för DNA extraktion från tänder. Slutsatsen var att viralt DNA förekommer i tänder. Vi påvisade en prevalens på 60% av B19 DNA, 35% av EBV DNA och 65% av TTV DNA i proverna. Denna kunskap kan vidare appliceras vid paleogenomiska studier, det vill säga studier om mikrober i forntida prover.
Subject: virology
tooth
DNA
PCR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record