The prognostic influence of lymphatic endothelium-specific hyaluronan receptor 1 in cancer: A systematic review

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202204201719
Title: The prognostic influence of lymphatic endothelium-specific hyaluronan receptor 1 in cancer: A systematic review
Author: Karinen, Sini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202204201719
http://hdl.handle.net/10138/343635
Thesis level: master's thesis
Degree program: Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Dentistry
Utbildningsprogrammet i odontologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Imusuonet ovat pääasiallinen väylä etäpesäkkeiden muodostumiselle karsinoomissa, esimerkiksi suun levyepiteelikarsinoomassa. Terveessä tilanteessa imusuonisto ylläpitää homeostaasia ja on tärkeässä roolissa immuniteetissa. Lisäksi imusuonistolla tiedetään olevan vaikutus syövän kehittymisen ja etäpesäkkeiden, eli metastaasien muodostumisessa. Metastaasien muodostuminen on merkityksellistä, koska noin 90 % kaikista syöpäkuolemista johtuu metastaaseista. Imusuonien uudismuodostumista, lymfangiogeneesiä, tapahtuu aikuisella terveessä tilanteessa vain harvoin, esimerkiksi kudostrauman parantumisessa. Syövässä lymphangiogeneesi on avainasemassa taudin kehittymisessä ja metastaasien muodostumisessa. ”Lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1” (LYVE-1) on hyaluronireseptori, joka esiintyy lymfaattisessa endoteelissä. LYVE-1 on laajasti käytössä oleva markkeri lyfaattisille endoteelisoluille, jonka tiedetään toimivan immuunisolujen ja syöpäsolujen migraatiossa. Useat tutkimukset ovat käsitelleet LYVE-1 roolia syövässä, mutta yhteen vetävää ja laaja-alaista katsausta LYVE-1 hyödystä ennustetekijänä eri syöpätaudeissa ei ollut työmme julkaisuhetkeen mennessä tehty. Kirjallisuuden aukon kattamiseksi suoritimme systemaattisen katsauksen. Käytimme Ovid Medline, Pubmed, Scopus, Cochrane Library ja Web of Science tietokantoja systemaattiseen hakuun. Haku palautti yhteensä 571 julkaisua, joista sisällytimme 18 julkaisua systemaattiseen katsaukseen. Sisällytetyissä julkaisuissa oli yhteensä 2352 syöpädiagnoosin saanutta potilasta. Kollektiivisesti 11 julkaisua raportoi tilastollisesti merkitsevän assosiaation LYVE-1 ekspression ja huonon ennusteen välillä, kun tarkisteltiin vähintään yhtä elossaolo-lopputulostapahtumaa. Tulokset osoittavat, että LYVE-1 käyttö ennustetekijänä voi olla hyödyllistä. Systemaattisen katsauksen myötä paljastui tarve yhtenäistää tulevien tutkimusten menetelmiä vertailukelpoisiksi ja tarkastella LYVE-1 vasta-aineväriäyksen spesifisyyttä.
Subject: Biomarker
cancer
lymphatic endothelium-specific hyaluronan receptor 1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record