Julkaisut ja tieteen mittaaminen : bibliometriikan käännekohtia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/343967
Title: Julkaisut ja tieteen mittaaminen : bibliometriikan käännekohtia
Author: Forsman, Maria
Publisher: Enostone kustannus
Date: 2022
Language: fin
Number of pages: 188
ISBN: 978-951-51-5062-2
DOI: https://doi.org/10.31885/9789515150622
URI: http://hdl.handle.net/10138/343967
Abstract: Bibliometriikka ja julkaisujen mittaaminen ovat viime vuosina herättäneet keskustelua tiedetyhteisöissä ja kirjastoissa. Myös media on niistä kiinnostunut, onhan kyse myös kilpailusta ja paremmuudesta. Mutta mitä se bibliometriikka oikein on? Kuka keksi bibliometriikan? Tieteelliset julkaisut ovat tutkimustyön näkyvää tulosta. Kun arvioidaan tutkijan onnistumista ja tutkimuslaitoksen menestymistä, lasketaan tuotettujen julkaisujen määrää ja vertaillaan niiden saamien viittausten muutoksia. Bibliometrisiä analyysejä on käytetty tutkijanpaikkoja jaettaessa, tutkimusrahoitusta suunnattaessa ja yliopistojen keskinäistä paremmuutta tarkastelevia ranking-listoja laadittaessa. Mutta voidaanko tiedettä mitata? Mitä julkaisujen määrät ja niiden saamat viittaukset kertovat? Löytyvätkö kaikki viittaukset jostain? Onko tieteenalojen välillä jotain eroja julkaisemisessa? Bibkiometriikan juuret ulottuvat viime vuosisadan alkupuolelle, jolloin sen teoreettisia perusteita luotiin. Nyt tähyillään tulevaan ja etsitään altmetriikan avulla uusia vaihtoehtoja. Tieteelliset julkaisut edustavat usein jo taaksejäänyttä tutkimusta. Sen rinnalla ollaan kiinnostuneita siitä, mitä tieteessä tapahtuu juuri nyt. Mitä sosiaalinen media kertoo tieteen näkyvyydestä. kenen tutkimusta peukutetaan? Millainen tutkimus saa eniten huomiota tutkijoiden keskuudessa? Entä kansalaisten? VTT Maria Forsmanin teos Julkaisut ja tieteen mittaamien etsii vastauksi näihin kysymyksiin. Se tarjoaa vankkaa asiantuntijatietoa ja monipuolisia näkemyksiä sekä bibliometriikan parissa työskenteleville että aiheesta kiinnostuneille.
Description: 2. tarkistettu painos. Verkkoversio: Helsingin yliopisto, 2022.
Subject: tutkimusmetriikka
Subject (yso): bibliometriikka
viiteanalyysi
tieteellinen julkaisutoiminta
tutkimus
arviointi
informaatiotutkimus
tutkimusmenetelmät
open access
Rights: CC BY 4.0


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Forsman_Julkais ... linen_mittaaminen_2022.pdf 5.484Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

CC BY 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0