Toimeentulotuen asiakkaiden sote-palvelujen käyttö ja kustannukset Oulussa vuonna 2013

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051937076
Title: Toimeentulotuen asiakkaiden sote-palvelujen käyttö ja kustannukset Oulussa vuonna 2013
Author: Leskelä, Riikka-Leena; Mikkola, Hennamari
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2022-05-23
Language: fi
Number of pages: 18
Belongs to series: Työpapereita
ISBN: 978-952-284-141-4
ISSN: 2323-9239
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051937076
http://hdl.handle.net/10138/344024
Abstract: Terveysongelmat ja taloudelliset ongelmat kulkevat usein käsi kädessä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, mitä sote-palveluita toimeentulotuen saajat käyttävät, ja onko toimeentulotuen asiakkuus yhteydessä sote-palveluiden kokonaiskäyttöön ja siitä kertyviin kustannuksiin. Tutkimuksen aineistona hyödynnettiin Oulun kaupungista, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä sekä Kelasta kerättyä asukastason rekisteriaineistoa sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista ja etuuksista vuonna 2013. Aineistoa analysoitiin kuvailevilla analyyseillä sekä lineaarisilla regressiomalleilla. Tutkimuksen keskeinen havainto on, että toimeentulotuen asiakkuus on yhteydessä korkeampiin sote-palveluista kertyviin kustannuksiin senkin jälkeen, kun mallissa huomioidaan asiakkuus eri sote-palveluissa. Paljon eri palveluita ja etuuksia tarvitsevan asiakkaan palvelukokonaisuuksia tulisikin koordinoida. Eri toimijoilla ei ole välttämättä edes tietoa siitä, missä eri palveluissa asiakkaalla on asiakkuus, joten tiedon integraatio tulisi ratkaista ensin.
Subject: toimeentulotuki
asiakkaat
sosiaalipalvelut
terveyspalvelut
käyttö
kustannukset
Peer reviewed: No


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita170_saavutettava.pdf 295.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record