A model-based and mechanistic approach to social coordination

Show simple item record

dc.contributor.author Sarkia, Matti
dc.date.accessioned 2022-05-31T04:59:09Z
dc.date.available 2022-06-11
dc.date.available 2022-05-31T04:59:09Z
dc.date.issued 2022-06-21
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-8239-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/344142
dc.description.abstract This dissertation deals with topics of interdisciplinary exchange and integration that arise at the intersection of analytic philosophy, behavioral and cognitive science, and the social sciences. Thematically, most of this dissertation is concerned with the phenomenon of social coordination, how it is studied in different scientific fields, and how their theoretical insights can be brought together and negotiated with one another. Methodologically, I draw on approaches in contemporary philosophy of science that are related to theoretical modeling and mechanistic explanation, understood as distinctive methodological strategies that scientists use to study complex phenomena. My focus is on studies of shared intentionality (which serves as a prerequisite for many central forms of social coordination) in analytic philosophy, and how philosophical studies of shared intentionality relate to studies of social coordination in other scientific disciplines, such as cognitive science, developmental psychology, evolutionary anthropology, and economics. In this respect, I compare the methodological status of philosophical studies of shared intentionality to the methodological status of theoretical models in science, and the activity of conceptual analysis to the activities of scientific modeling and model-construction (articles 1-3 of my dissertation). Moreover, I argue that the mechanistic approach to explanation can play an important role in bringing together different disciplinary perspectives on social coordination (articles 4-6 of my dissertation). en
dc.description.abstract Useissa käyttäytymis- ja kognitiotieteissä, samoin kuin analyyttisessä filosofiassa, on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut ’kooperatiivinen käänne’, missä tutkimuksen painopiste on vähitellen siirtynyt yksilöiden kognitiosta ja käyttäytymisestä siihen, miten sosiaalinen konteksti tai jaetut päämäärät vaikuttavat yksilöiden (yhteis-)toimintaan. Kuudesta artikkelista koostuva väitöskirjatutkimukseni käsittelee sosiaalisen koordinaation ja yhteistoiminnan tieteidenväliseen tutkimukseen ja sen tuottaman tiedon integrointiin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita eri tieteenalojen rajapinnassa. Hyödynnän tutkimuksessani nykytieteenfilosofian tarjoamia teoreettisen mallintamisen ja mekanistisen selittämisen työkaluja. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-8238-8
dc.relation.isformatof Unigrafia, 2022, Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta. 1458-8331
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject käytännöllinen filosofia
dc.title A model-based and mechanistic approach to social coordination en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Nagatsu, Michiru
dc.ths Mäki, Uskali
dc.ths Tuomela, Raimo
dc.opn Guala, Francesco
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället sv
dc.type.okm 1181 Ekologia, evoluutiobiologia fi
dc.type.okm 1181 Ekologi, evolutionsbiologi sv
dc.type.okm 1181 Ecology, evolutionary biology en
dc.type.okm 5141 Sosiologia fi
dc.type.okm 5141 Sociologi sv
dc.type.okm 5141 Sociology en
dc.type.okm 515 Psykologia fi
dc.type.okm 515 Psykologi sv
dc.type.okm 515 Psychology en
dc.type.okm 611 Filosofia fi
dc.type.okm 611 Filosofi sv
dc.type.okm 611 Philosophy en
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sarkia_matti_dissertation_2022.pdf 526.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record