Punaisen lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla - vaikutukset miesten B12-vitamiinin ja raudan saantiin sekä niiden biomarkkereihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206172832
Title: Punaisen lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla - vaikutukset miesten B12-vitamiinin ja raudan saantiin sekä niiden biomarkkereihin
Alternative title: The partial replacement of red meat with legumes - effects on the intake and status of vitamin B12 and iron among Finnish men
Author: Anttila, Johannes
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206172832
http://hdl.handle.net/10138/345211
Thesis level: master's thesis
Degree program: Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma
Master´s Programme in Human Nutrition and Food-Related Behaviour
Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende
Specialisation: Ihmisen ravitsemus
Human Nutrition
Human Nutrition
Abstract: Tausta ja tavoitteet: Punaisen lihan kulutus on maailmanlaajuisesti liian runsasta, millä on merkittäviä epäsuotuisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Suomessa erityisesti miehet syövät merkittävästi enemmän punaista lihaa kuin ravitsemussuosituksissa suositellaan. Punainen liha on kuitenkin suomalaisten miesten ruokavalioissa merkittävä B12-vitamiinin ja hyvin imeytyvän raudan lähde. Työn tavoitteena oli tutkia punaisen ja prosessoidun lihan osittaisen korvaamisen palkokasveilla vaikutuksia suomalaisten miesten B12-vitamiinin ja raudan saantiin sekä niiden biomarkkereihin. Menetelmät: Tutkimusjaksoa edeltävän seulonnan läpäisyn jälkeen osallistujat (n=102) jaettiin kahteen rinnakkaisryhmään, liharyhmään ja palkokasviryhmään. Liharyhmä sisällytti ruokavalioonsa 760 grammaa punaista lihaa viikossa, kun palkokasviryhmä puolestaan sisällytti ruokavalioonsa 200 grammaa punaista lihaa ja loput punaisesta lihasta (560 g/vk) saatavasta proteiinimäärästä korvattiin palkokasveja sisältävillä elintarvikkeilla. Muu ruokavalio pyydettiin pitämään tavanomaisena, mutta muiden kuin tutkimuksessa jaettujen punaisen lihan ja palkokasvien käyttö kiellettiin. Tulokset: B12 vitamiinin saanti oli suurempaa (p<0,001) liharyhmässä (7,7±4,0 μg/vrk) kuin palkokasviryhmässä (5,0±2,7 μg/vrk). Raudan saanti oli puolestaan pienempää (p<0,001) liharyhmässä (14,0±3,1 mg/vrk) kuin palkokasviryhmässä (21,9±5,7 mg/vrk). Transkobalamiini II sitoutuneen B12-vitamiinin (holoTC) pitoisuus oli suurempi (p=0,022) liharyhmässä (120,4±47,3 pmol/l) kuin palkokasviryhmässä (107,1±45,1 pmol/l). Interventioryhmien välillä ei havaittu eroja veren hemoglobiinissa ja hematokriitissa sekä plasman transferriinireseptorissa, raudassa, ferritiinissä, transferriinissä eikä transferriinin rautakyllästeisyydessä. Johtopäätökset: Punaisen lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla vähensi B12-vitamiinin saantia ja johti pienempään veren holoTC-pitoisuuteen. Raudan saanti puolestaan kasvoi palkokasviryhmässä mutta raudan biomarkkereissa ei ollut eroja interventioryhmien välillä.
Subject: Punainen liha
palkokasvit
B12-vitamiini
rauta
biomarkkeri
holoTC
hemoglobiini
hematokriitti
transferriinireseptori
ferritiini
transferriini
transferriinin rautakyllästeisyys
Full text embargoed until: 2023-06-14


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2023-06-14

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record