Nuorten mielikuvat ja asenteet luomusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206156011
Title: Nuorten mielikuvat ja asenteet luomusta
Author: Jokiaho, Marika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206156011
http://hdl.handle.net/10138/34542
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap (agroekologi)
Plant Production Science (Agroecology)
Kasvintuotantotieteet (agroekologia)
Abstract: This study examines youths images and attitudes toward organic products and its production. The study seeks to answer questions like what kind of images and attitudes youths have about organic products? Are there any differences in images and attitudes between boys and girls? How much influence does family consumption habits have? This study has been executed by questionnaire on autumn 2008. The sample consists of 9th graders (n = 127) from two different areas. These areas were the Helsinki metropolitan area and the southeast-Finland area. Youths images of organic products are mainly positive. They think that the products are healthy, tasty, environmentally friendly, authentic and pure but expensive. Youths consider organic as modern and fashion-able and they don t think of it as a passing trend. They also appreciate being natural and are interested in the origin of food and also in the way the food has been produced. Girls think of organic a little more positively than boys do. Between Helsinki metropolitan area and southeast-Finland area, there were no significant differences in images or attitudes toward organic products. The consumption habits of families have a clear effect on the youth s images and attitudes toward organic products. In families where organic products have been consumed more, the youth trusted organic products more than in families where organic products ha-ven t been used as much. Youths of families using organic products also wanted to use the products more than youths whose families haven t used them. Thus, being acquainted with the products is important and increases the trust toward organic.Tämä tutkimus tarkastelee nuorten mielikuvia ja asenteita luonnonmukaisiin tuotteisiin ja luomu tuotantoon. Tutkimus vastaa kysymyksiin millaisia ovat nuorten mielikuvat luomusta ja asenteet luomua kohtaan. Onko tyttöjen ja poikien välillä eroa mielikuvissa tai asennoitumisessa? Onko perheen kulutustottumuksilla vaikutusta nuorten mielikuviin tai asennoitumiseen? Tutkimus on toteutettu kyselylomakkeella syksyllä 2008. Aineisto muodostui 9.-luokan nuorten vastauksista (n=127) kyselylomakkeelle. Nuoret edustivat pääkaupunkisutua sekä Kaakkois-Suomea. Nuorten päällimmäiset mielikuvat luomusta ovat positiivisia. Luomu on nuorten mielestä terveellinen, maukas, ympäristöystävällinen, aito ja puhdas, mutta kallis. Nuoret pitävät luomua nykyaikaisena ja trendikkäänä eikä se heidän mielestään ole ohimenevä muoti-ilmiö. Nuoret myös arvostavat luonnonmukaisuutta, ja ovat kiinnostuneita ruoan alkuperästä sekä tavasta miten ruoka on tuotettu. Tytöt suhtautuivat luomuun hieman poikia positiivisemmin. Pääkaupunkiseudun ja Kaakkois-Suomen alueitten välillä ei ollut merkittäviä eroja mielikuvissa tai suhtautumisessa luomuun. Perheen kulutustottumuksilla on selvästi vaikutusta nuorten mielikuviin ja asennoitumiseen luomusta. Luomutuotteita kuluttavien perheiden nuoret luottivat luomuun enemmän, ja he tahtoivat käyttää luomua useammin kuin nuoret, joiden perheessä luomua ei käytetty. Tuotteen tuttuus on siis tärkeää ja lisää luottamusta.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nuortenm.pdf 1.108Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record