”Nuku mielummin vaik katuojassa!” : Tutkimus sijoitettujen nuorten kohtaamiskokemuksista lastensuojelulaitoksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206292990
Title: ”Nuku mielummin vaik katuojassa!” : Tutkimus sijoitettujen nuorten kohtaamiskokemuksista lastensuojelulaitoksissa
Author: Tallgren, Sanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206292990
http://hdl.handle.net/10138/345544
Thesis level: master's thesis
Degree program: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma (SOSM)
Master 's Programme in Social Research (SOSM)
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper (SOSM)
Specialisation: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstract: Tämän laadullisen tutkielman tarkoitus on selvittää lastensuojelun sijaishuollossa asuneiden henkilöiden kokemuksia vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta nuorten ja aikuisten välisissä hoitosuhteissa. Tutkielma avaa sitä, miten vuorovaikutus sijaishuollossa ilmenee nuorten koettuna ja elettynä maailmana, ja millaisista merkityksistä heidän kokemuksensa ovat rakentuneet. Tutkimus tarjoaa mahdollisuuden kuulla sijoitettujen lasten kokemuksia osana lastensuojelun laadun valvontaa ja yhteiskuntamme palvelurakenteiden arviointia. Tutkimus tarkastelee kriittisesti yhteiskunnan institutionaalista vallan käytön maailmaa, johon lastensuojelun piirissä olevat lapset ovat useinkin vastentahtoisesti joutuneet. Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mitä merkityksiä nuoret ovat antaneet kokemuksilleen sijoituspaikoissaan kokemastaan vuorovaikutuksesta? Miten nuoret näkevät kohtaamiskokemusten vaikutukset elämässään? Miten valta-asetelma näkyy kohtaamiskokemusten kerronnassa? Tutkielmaa varten on haastateltu teemahaastattelun menetelmin seitsemään useisiin sijoituspaikkoihin sijoitettuna ollutta nuorta aikuista. Haastatteluiden analyysin avulla aineistosta on konstruoitu kolme kokemuskertomusta, jotka kertovat huonoista ja hyvistä kohtaamisen kokemuksista sekä niiden kohtaamiskokemusten vaikutuksesta nuorten elämään. kohtaamisen kertomuksissa korostui vallan- käytön ja alisteisessa asemassa elämisen maailma, mutta toisaalta myös välittämisen ja aidon auttamisen halun ja kiinnostuksen kohteena oleminen. Tutkielma osoitti, että lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina olleet nuoret ovat kokeneet vallan käyttöä sekä epätasa-arvoista kohtelua laitosten henkilökunnan taholta. Huonot kohtaamiskokemukset nuorten ja ammattihenkilökunnan välillä ovat saaneet nuorten kertomuksissa merkityksiä, jotka ovat mm. hyväksytyksi tulemisen puutetta, yksin jäämistä ja alisteiseen asemaan joutumista. Hyvät kohtaamiskokemukset taas ovat tutkielman tulosten mukaan viestittäneet aitoa auttamisen halua jaa nuoren näkemistä sellaisena kuin he oikeasti ovat ongelmiensa takana. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää lastensuojelun palveluiden kehittämisessä ja arvioinnissa sekä sosiaalialan koulutuksen suunnittelussa.
Subject: Lastensuojelu
sijaishuolto
kohtaaminen
vuorovaikutus
totaalinen instituutio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tallgren_Sanna_Tutkielma_2022 .pdf 2.331Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record