Pätevyyskoe 03/2022: Jätevesimääritykset I

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5503-1 http://hdl.handle.net/10138/345725

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_30-2022_ ... _Jatevesimaaritykset-1.pdf 2.761Mb PDF View/Open
Title: Pätevyyskoe 03/2022: Jätevesimääritykset I
Author: Grönroos, Päivi; Koivikko, Riitta; Näykki, Teemu; Sara-Aho, Timo; Kolehmainen, Jaana; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2022
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 30/2022
ISBN: 978-952-11-5503-1
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5503-1
http://hdl.handle.net/10138/345725
Abstract: Pätevyyskoe 03/2022: Jätevesimääritykset I Proftest SYKE järjesti maalis-huhtikuussa 2022 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Pätevyyskokeessa testattiin BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC synteettisestä näytteestä ja jätevedestä sekä BOD7 ja CODMn luonnonvedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 53 laboratoriota. Testisuureiden vertailuarvoina käytettiin joko laskennallista pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa oli 91 % hyväksyttäviä tuloksia, kun tulosten sallittiin vaihdella 10–25 % vertailuarvosta. Kiitos päte-vyyskokeen osallistujille!Proficiency Test 01/2022: Wastewater analyses I In March-April 2022, Proftest SYKE carried out the proficiency test (PT) for analysis of BOD7, CODCr, CODMn, Na, suspended solids, and TOC in wastewaters. Additionally, a natural water sample for BOD7 and CODMn determinations was provided. In total, there were 53 participants in the PT. Either the calculated concentration or the robust mean of the reported results was used as the assigned values for the measurands. The overall performance of the participants was evaluated by using z scores. In this PT 91 % of the results were satisfactory when total deviation of 10–25 % was accepted from the assigned value. Warm thanks to all participants in this proficiency test!Kompetensprövning 03/2022: Avloppsvattenanalyser I Under mars-april 2022 genomförde Proftest SYKE en kompetensprövning, som omfattade bestämningen av BOD7, CODCr, CODMn, Na, suspenderat material och TOC i avsloppsvatten. För BOD7- och CODMn-bestämningen fanns också i naturvatten. Denna kompetensprövning hade totalt 53 deltagarna. Som referensvärde av analytens koncentration användes antingen det teoretiska värdet eller robust medelvärdet av deltagarnas resultat. Resultaten värderades med hjälp av z-värden. I denna kompetensprövning var 91 % av resultaten acceptabla. Resultatet var acceptabel, om det devierade mindre än 10–25 % från referensvärdet. Ett varmt tack till alla deltagarna i testet!


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record