Das deutsche Hörspiel in Finnland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8400-9
Title: Das deutsche Hörspiel in Finnland
Author: Schirrmann, Petra
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Arts
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022-08-27
Language: de
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8400-9
http://hdl.handle.net/10138/345731
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Abstract for Dissertation of Petra Schirrmann The German Radio Play in Finland The radio play made its first breakthrough in Germany in the 1920s. The influence of radio play production from the German speaking countries in Finland has been visible throughout the history of the medium but has so far not been investigated. The main aim of this thesis is to reconstruct the history of Finnish-German contacts in the field of the radio play. The main emphasis is on the period through the 1980s when the medium and radio play was fully established. The relevant material was collected from the Yle (Yleisradio / Finnish Broadcasting Company) archives and the special collection of the National Library of Finland. A recurring problem in gaining access to the radio plays was dealing the diversity, and frequent deficiency of archiving-methods especially at Yle and other institutions such as national theatres, libraries and private archives. The conditions and the status of radio plays as a media product are here defined by the term “Dispositiv” introduced by Knut Hickethier in 1995 and used to describe radio productions and communication in 2010. In this context the focus lies on the conditions of radio production, programmes and reception The thesis has revealed that in 80 years of radio play nearly 340 radio plays with German background were aired at the Finnish Radio Theatre of Yle. Since the early 1920s, German theatre plays, and later German radio plays were translated and adapted for the Finnish Radio Theatre. One of the reasons for the airing of German manuscripts was that until the late 1960s German was the first foreign language at most Finnish schools and the Finnish editors were familiar with the German language and interested in the culture of the German speaking countries. Moreover, the good and intensive cooperation between the Finnish journalists and their German colleagues made it easy to import for German radio play manuscripts to Finland. The vital interest in Germany and its culture that the directors of the Finnish Radio Theatre showed over a period of 80 years ensured that German radio plays remained a consistently firm factor in the programme of Yle over the whole period. In addition to conducting a media analysis and its productions applying different aspects of the method “Dispositiv” referring to Finnish and German radio and discussing the radio play as a genre, the thesis uses material from extensive interviews with Yle dramaturge Outi Valle concerning her work for Yle in East and West-Berlin during the 1980s and subsequently in Finland. Valle is a contemporary witness of radio play production during the time of the Cold War. She provides a lively portrait of the Finnish Radio Theatre during the 1980s and she reveals the practicalities of the import of German radio plays to Finland for presentation to the Finnish audience. This thesis not only fills the gap in research on Finnish-German cultural media relations concerning radio play but also discusses relevant aspects of Finnish-German relations in literature, society and politics as well.Abstract for dissertation of Petra Schirrmann Saksalainen radiokuunnelma Suomessa Radiokuunnelmien ensimmäinen läpimurto Saksassa oli 1920-luvulla. Saksankielisten maiden kuunnelmatuotannon vaikutus Suomessa on ollut havaittavissa koko radiohistorian ajan, mutta toistaiseksi sitä ei ole tutkittu. Tämän tutkimuksen päätarkoituksena on luoda kokonaiskuva suomalais-saksalaisten suhteiden historiasta kuunnelmien saralla. Ajallisesti tutkimuksen pääpaino on 1980-luvussa, jolloin radio ja kuunnelma olivat täysin vakiinnuttaneet asemansa. Pääasiallinen aineisto on kerätty Yleisradion arkistosta ja Kansalliskirjaston erityiskokoelmasta. Toistuva ongelma pääsyssä kuunnelmien äärelle liittyi arkistointimenetelmien moninaisuuteen ja lukuisiin puutteellisuuksiin eritoten Yleisradiossa mutta myös teattereissa, kirjastoissa ja yksityisarkistoissa. Radiokuunnelmien olosuhteita ja asemaa mediatuotteena on määritetty termillä ”Dispositiv”, jonka Knut Hickethier esitteli vuonna 1995 ja jota hän käytti vuonna 2010 kuvaamaan radiotuotantoja ja -tiedonvälitystä. Näin ollen huomio suunnataan radiotuotantojen, -ohjelmien ja niiden vastaanottamisen olosuhteisiin. Tutkimus osoittaa, että Yleisradion Radioteatteri on esittänyt kuunnelmien kahdeksan vuosikymmenen aikana lähes 340 saksalaistaustaista kuunnelmaa. Jo 1920-luvun alusta alkaen saksalaisia näytelmiä ja kuunnelmia käännettiin ja sovitettiin Radioteatterin ohjelmistoon. Yhtenä syynä saksalaisten käsikirjoitusten mukanaoloon ohjelmistossa oli se, että aina 1960-luvun loppupuolelle asti saksa oli useimmissa suomalaiskouluissa ensimmäinen vieras kieli ja suomalaiset toimittajat osasivat saksaa ja olivat kiinnostuneita saksankielisten maiden kulttuurista. Sitä paitsi, suomalaisten toimittajien ja heidän saksalaisten kollegoidensa välinen hyvä ja tiivis yhteistyö teki helpoksi tuoda saksalaisia kuunnelmakäsikirjoituksia Suomeen. Radioteatterin ohjaajien yli kahdeksan vuosikymmentä osoittama elävä kiinnostus Saksaa ja sen kulttuuria kohtaan varmisti sen, että saksalaiset kuunnelmat säilyivät jatkuvasti koko periodin ajan Ylen ohjelmiston vankkana osana. Tässä tutkimuksessa analysoidaan mediaa ja sen tuotantoja käyttäen ”Dispositiv”-metodin eri näkökulmia koskien Suomen ja Saksan radioita sekä keskustellaan kuunnelmista genrenä. Sen lisäksi tutkimuksessa käytetään Yleisradion dramaturgin Outi Vallen kanssa tehdyistä laajoista haastatteluista saatua aineistoa. Aiheena oli hänen työskentelynsä Ylen palveluksessa Itä- ja Länsi-Berliinissä 1980-luvulla sekä myöhemmin Suomessa. Valle oli aikalaisena todistamassa kuunnelmatuotantoja kylmän sodan vuosina. Hän tarjoaa elävän näkymän 1980-luvun Radioteatteriin ja paljastaa saksalaiskuunnelmien Suomeen tuottamisen käytäntöjä niiden esittämiseksi suomalaisyleisölle. Tämä väitöskirja ei täytä aukkoa pelkästään suomalais-saksalaisten kulttuuri- ja mediasuhteiden tutkimuksessa kuunnelmia koskien, vaan käsittelee maiden välisiä suhteita yhtä lailla myös kirjallisuuden, yhteiskunnan ja politiikan osalta.
Subject: german Literature
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Schirrmann_Petra_dissertation_2022.pdf 1.589Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record