Yhteisöllisyyttä, ongelmanratkaisua ja muita 21. vuosisadan taitoja yläkoulun ja lukion matematiikan opetukseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/345738

Citation

Portaankorva-Koivisto , P & Viholainen , A 2022 , ' Yhteisöllisyyttä, ongelmanratkaisua ja muita 21. vuosisadan taitoja yläkoulun ja lukion matematiikan opetukseen ' , LUMAT-B: International journal of math, science and technology education , Vuosikerta. 7(2022) , Nro 2 , Sivut 86-102 . < https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1806/1674 >

Title: Yhteisöllisyyttä, ongelmanratkaisua ja muita 21. vuosisadan taitoja yläkoulun ja lukion matematiikan opetukseen
Author: Portaankorva-Koivisto, Päivi; Viholainen, Antti
Contributor organization: Maker@STEAM
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Date: 2022-06-07
Language: fin
Number of pages: 17
Belongs to series: LUMAT-B: International journal of math, science and technology education
ISSN: 2489-2572
URI: http://hdl.handle.net/10138/345738
Abstract: Tulevaisuudessa tarvittavissa taidoissa korostuvat useiden näkemysten mukaan sekä ajattelun taidot että yhteistyö- ja viestintätaidot. LUMATIKKA-hankkeen luokkien 7–9 ja lukion matematiikan opetukseen suunnatuilla kursseilla painotetaan niin sanottuihin 21. vuosisadan taitoihin liittyen yhteisöllistä oppimista, matemaattista kielentämistä, mallintamista ja ongelmanratkaisua. Näiden asioiden painottuessa matematiikan opetuksesta tulee vuorovaikutteista ja oppilaiden omaa ajattelua aktivoivaa. Oppilaat tarvitsevat kykyä päätellä, perustella ja havainnollistaa ajatteluaan eri tavoin. Tällöin korostuu myös formatiivisen arvioinnin ja erityisesti palautteen merkitys opetuksen osana. LUMATIKKA-täydennyshankkeen yläkoulun 7–9 kurssilla lähtökohtana on oppilaslähtöisyys ja toiminnallisuus. Lukion kurssilla tavoitteena ovat opiskelijakeskeisyys ja opiskelun mielekkyys. Tässä artikkelissa perustelemme tarkemmin näille kursseille valittujen sisältöjen merkitystä.
Description: Vol 7 Nro 2 (2022): LUMATIKKA-ohjelman matematiikan opetuksen teemanumero / Boostia mielekkääseen matematiikan opetukseen yläluokilla ja toisella asteella
Subject: 516 Kasvatustieteet
Peer reviewed: No
Rights: cc_by
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
document_1_.pdf 880.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record