Individual variation in song of Black-throated Divers (Gavia arctica)

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/346005

Citation

Lehtonen , P J & Lappalainen , J 2022 , ' Individual variation in song of Black-throated Divers (Gavia arctica) ' , Ornis Fennica , vol. 99 . https://doi.org/10.51812/of.117869

Title: Individual variation in song of Black-throated Divers (Gavia arctica)
Alternative title: Yksilöllinen vaihtelu kuikkien (Gavia arctica) reviirihuudoissa
Author: Lehtonen, Pekka Juhani; Lappalainen, Jyrki
Contributor organization: Ecosystems and Environment Research Programme
Biosciences
Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS)
Department of Chemistry
Date: 2022-05-17
Language: eng
Belongs to series: Ornis Fennica
ISSN: 0030-5685
DOI: https://doi.org/10.51812/of.117869
URI: http://hdl.handle.net/10138/346005
Abstract: Kuikkien (Gavia arctica) kuuluva reviirihuuto on tunnetuimpia luonnonääniä pohjoisilla alueilla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko koiraskuikkia tunnistaa yksilöllisesti huudon perusteella. Vuosina 2018–2021 äänitettiin 19 urospuolisen kuikan reviirihuuto, 10 niistä 2–4 peräkkäisenä vuotena ja yhdeksän yhtenä vuotena. Äänitykset tehtiin samalla järvialueella Suomessa. Huuto koostuu yhdestä johdanto-osasta ja yhdestä tai useammasta toisto-osasta. Johdanto-osan ja ensimmäisen toisto-osan spektrogrammeista mitattiin 17 eri parametriä. Nämä koostuivat spektrogrammin eri osien taajuuksista ja kestoista. Valitut parametrit analysoitiin tilastollisesti. Erotteluanalyysiä käytettiin tutkittaessa kuikkayksilöiden yksilöllistä tunnistamista reviirihuutojen (n = 297) spektrianalyysin perusteella eri reviireillä (n = 19). Analyysit osoittivat, että käytettäessä 14 muuttujaa ja ristiinvalidointia, pystyttiin reviirit luokittelemaan huudon perusteella lähes 98 prosenttisesti oikein. Tämä viittaa siihen, että samat yksilöt puolustavat reviiriään vuodesta toiseen.The intention of the study was to determine whether male Black-throated Divers (Gavia arctica) can be distinguished individually by their vocalization. The songs of 19 male Black-throated Divers (BTDs) were recorded in their territories in the same lake area in 2018–2021 in Finland. The songs were recorded in one year in nine territories and in 2–4 consecutive years in ten territories. The song consists of one introductory phrase and one or more repeat phrases. Seventeen variables were measured from the spectrograms of the introductory phrase and the first repeat phrase. These variables included the frequencies and duration of different parts of the spectrogram. The discriminant analyses were used to examine the recognition of individual BTDs based on the spectral analysis of the male yodels (n = 297) in different territories (n = 19). The discriminant analysis showed that when using 14 of the variables of the yodels, the discriminant analysis classified the yodels to correct territories at a rate of almost 98% based on the cross-validation of all data. This suggests that the same individuals defend their territory from year to year.
Subject: 1181 Ecology, evolutionary biology
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
117869_Article_Text_240727_1_10_20220626.pdf 863.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record