Study of the Language and Genre of Royal Armouries MS I.33

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8440-5
Title: Study of the Language and Genre of Royal Armouries MS I.33
Author: Ijäs, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Arts
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i språkforskning
Doctoral Programme in Language Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022-08-16
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8440-5
http://hdl.handle.net/10138/346444
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The Royal Armouries MS I.33 is the oldest European work describing fighting technique (fight book) known to exist, produced in Southern Germany in the early fourteenth century. In its extant form, the manuscript is made up of 32 leaves, each page having two illustrations that depict fencing moves with a one-handed sword and a small round shield. The illustrations are accompanied by text paragraphs in Latin, incorporating a total of twenty-two distinct lines of didactic poetry and several technical terms in German. The present study investigates the content of I.33 through its language and genre. Being a fight book, I.33 should display generic features expected of a fight book by authors and readers alike. I.33 is, however, the oldest known representative of the genre, and fighting manuals have no classical models to speak of. Though I.33 does not appear to be a copy, the compilatory nature of later fight books suggests that its component parts may have been compiled from existing sources. The study addresses the following questions: what is the position of I.33 within the literary tradition of fight books? How has I.33 been composed as a work? What is the meaning that I.33 is trying to convey? The methodology follows philological close reading, taking into account language, history, and the materiality of the book. The historical and literary context of I.33 is established, followed by a codicological analysis of the manuscript, a documentation of the Latin language of the captions, an analysis of the metrical features and content of the verse, and a survey of the identifiable generic phenomena in the context of attested fight book literature. All consideration of the text takes into account the content it is trying to convey, i.e., the technical knowledge of fencing. Fighting technique is understood as a kind of knowledge that governs practice. This knowledge is conceptualized on the level of detail that is directly implied by its concrete formulations in the text and illustrations. I.33 appears to be among the first attempts to codify the art of fencing, representing the earliest phase of the emerging fight book literature. I.33 does, however, appear more developed than the bulk of the subsequent German literature attested from the turn of the fifteenth century onwards: the content of I.33 is organized around various guard positions representing the division of the art, and the sections are made up of sequences of illustrations with captions indicating the actions of each character. Traces of the literary devices and technical concepts appearing in I.33 can be found in later medieval German and Italian literature in less coherent forms. The illustrations, their division into sections, and the captions have been made in this order as separate phases, which are sometimes at odds with each other. Thus, I.33 exhibits features that suggest compilation and commentary, as seen in later fight books as well. The captions comment on the illustrations and the characters, drawing attention to their repetitive nature and occasional oddities, suggesting that their author was composing a commentary of existing illustrations. A reference to the otherwise unknown Alkersleiben and the didactic verse cited suggest that existing literary sources were used when composing the captions. The quires seem to have been unbound for a considerable time. Seven leaves in all appear to have been lost at an unknown time after the codex was finished. I.33 was produced with the intention of establishing and securing a system of knowledge on fighting technique deemed important enough to be recorded in book form, providing a set of cognitive tools for thinking about fencing: the seven guards provide a typology of fencing exchanges, and the three phases of guard, besieging, and langort provide a framework for analysing individual exchanges. In addition, attention is drawn to several individual pieces of technical knowledge.1300-luvun alkupuolella Etelä-Saksassa laadittu käsikirjoitus Leeds, Royal Armouries MS I.33 on vanhin säilynyt eurooppalainen kamppailukirja eli teos, joka kuvailee tai välittää kamppailutekniikkaa. Kirja koostuu kuvasarjoista, joissa pappi ja hänen oppilaansa, yhdessä tapauksessa nainen nimeltä Walpurgis, miekkailevat aseinaan miekka ja pieni kilpi. Kuvatekstit ovat latinaa, ja mukana on myös saksankielisiä teknisiä termejä sekä latinankielisiä opetusrunosäkeitä. Tutkimukseni pyrkii selvittämään, mikä on I.33:n asema kamppailukirjallisuuden historiassa, miten se on tuotettu, ja mitä se pyrkii välittämään. Keskeisessä asemassa ovat kirjan kieli ja genre. Tutkimusmenetelmäni on filologinen lähiluku, joka ottaa huomioon kielen, historian ja kirjan esineenä. Asetan väitöskirjassani I.33:n historialliseen ja kirjalliseen asiayhteyteensä, mitä seuraa käsikirjoituksen kuvaus, huomioita kuvateksteissä käytettävästä latinan kielestä, selvitys sen sisältämien runosäkeiden muodosta ja sisällöstä sekä laaja katsaus I.33:ssa ilmeneviin, myös myöhemmässä kamppailukirjallisuudessa tavattaviin genrepiirteisiin. Tekstin käsittely edellyttää myös sen välittämän sisällön eli miekkailua koskevan teknisen tiedon huomioon ottamista. Käsikirjoituksen kuvat, jako kuvasarjoiksi, kuvatekstit ja runosäkeet on toteutettu erillisinä vaiheina, jotka ovat toisinaan ristiriidassa keskenään. Tämä viittaa siihen, että vaikka I.33 on vanhin tunnettu lajinsa edustaja, se vaikuttaa olevan koottu vanhemmista lähteistä, mikä on tyypillistä myös myöhemmälle keski- ja uuden ajan kamppailukirjallisuudelle. Kuvatekstit kommentoivat kuvia ja niissä esiintyviä hahmoja kiinnittäen huomion niiden toistuvuuteen ja ajoittaisiin outouksiin, mikä viittaa siihen, että ne on laadittu selitykseksi jo olemassa olleille kuville. Vaikka I.33 vaikuttaa edustavan ensimmäisiä yrityksiä käsitteellistää miekkailuoppia, on se joiltakin osin korkeatasoisempi kuin myöhempi saksankielinen kirjallisuus, jota on säilynyt 1400-luvun taitteesta alkaen. I.33 on tuotettu tarkoituksena vakiinnuttaa kamppailuoppijärjestelmä, jota pidettiin tarpeeksi tärkeänä talletettavaksi kirjallisessa muodossa. Tätä tarkoitusta varten se sisältää paitsi huomioita yksittäisistä miekkailuopinkappaleista, myös sanastoa ja muita älyllisiä työkaluja miekkailutekniikan käsitteellistämiseen.
Subject: latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ijäs_antti_dissertation_2022.pdf 20.68Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record