Zoom-ryhmähaastattelun toimijuuksia rakentamassa : uusmaterialistisia tulkintoja verkkovälitteisestä vuorovaikutuksesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/346650

Citation

Hokka , J , Kurtti , E & Olsson , P 2022 , ' Zoom-ryhmähaastattelun toimijuuksia rakentamassa : uusmaterialistisia tulkintoja verkkovälitteisestä vuorovaikutuksesta ' , Elore , Vuosikerta. 29 , Nro 1 , Sivut 114-136 . https://doi.org/10.30666/elore.112294

Title: Zoom-ryhmähaastattelun toimijuuksia rakentamassa : uusmaterialistisia tulkintoja verkkovälitteisestä vuorovaikutuksesta
Author: Hokka, Johanna; Kurtti, Elisa; Olsson, Pia
Contributor organization: Kulttuurien osasto
Kansatiede
Kaupunkitutkimusinstituutti (Urbaria)
Date: 2022-06-23
Language: fin
Number of pages: 23
Belongs to series: Elore
ISSN: 1456-3010
DOI: https://doi.org/10.30666/elore.112294
URI: http://hdl.handle.net/10138/346650
Abstract: Verkkovälitteiset haastattelut ovat tarjonneet koronapandemian aikana yhden ratkaisun tutkimusaineiston tuottamiseksi kohtaamisiin liittyvien rajoitusten vaikuttaessa perinteisiin haastattelu- ja kenttätyömenetelmiin. Artikkelissa tarkastelemme, miten ryhmähaastattelu muotoutuu eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa, kun se toteutetaan Zoom-välitteisesti. Analyysissämme tarkastelemme verkkovälitteisten haastattelujen vuorovaikutusprosesseja haastattelijan, haastateltavan ja teknologian yhteistoimintana hyödyntäen uusmaterialistista ajattelua. Kysymme, miten viestintäteknologia muokkaa tutkimushaastattelutilanteita ja mitä viestintäteknologia tekee ymmärryksellemme tutkimushaastattelutilanteista. Analysoimme visuaalisen etnografian keinoin kolmea vuosina 2020–2021 järjestämäämme oppimiskahvilaa, joissa hyödynnettiin Zoomia. Teknologian fasilitoivuuden vuoksi videovälitteiset vuorovaikutustilanteet ovat lähtökohtaisesti aina myös vuorovaikutusta teknologian kanssa. Analyysimme tuo yhtäältä esiin, kuinka aiheellista on kiinnittää huomiota niihin tapoihin, joilla teknologia ja ihmistoimijat tulevat haastattelutilanteessa yhteen. Toisaalta analyysimme herättää pohtimaan sitä, millä tavoin myös ihmistoimijoiden tavat vuorovaikuttaa ovat aineistojen muodostamisessa tilannekohtaisia ja uniikkeja. Näiden tekijöiden arvioiminen voi olla haasteellista mutta välttämätöntä eri haastattelumenetelmien toimivuutta harkittaessa.
Subject: 6160 Muut humanistiset tieteet
Etnografia
verkkovälitteinen haastattelu
uusmaterialismi
vuorovaikutus
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
112294_Artikkelin_teksti_239776_2_10_20220617.pdf 345.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record