The effect of fungicide treatment on the non-target foliar mycobiota of Pinus sylvestris- seedlings in Finnish forest nursery

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211924
Title: The effect of fungicide treatment on the non-target foliar mycobiota of Pinus sylvestris- seedlings in Finnish forest nursery
Alternative title: Fungisidin käytön vaikutukset männyn (Pinus sylvestris) taimen neulasen sieniin suomalaisella metsäpuutaimitarhalla
Author: Klingberg, Ninni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211924
http://hdl.handle.net/10138/34669
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekologi
Forest Ecology
Metsäekologia
Abstract: Fungi are the major causal agents of several plant diseases. Fungicides are regularly used in forest tree nurseries to protect and eradicate fungal pathogens. However, the use of fungicides can create problems such as the alteration of natural fungal communities in the upper and lower part of the seedling, and fungicide resistance. These factors may lead to new disease problems in the nursery. Excessive use of fungicides is harmful to environment and might prevent the emergence of novel beneficial fungal species. Some foliar endo- and epimycota are known to suppress fungal diseases and protect the host from herbivoria and abiotic stress. The aim of this study was to investigate if routinely used fungicide (Tilt 250 EC propiconazole as an active ingredient) against Scleroderris canker (Gremmeniella abietina) has side-effects on the non-target foliar mycobiota as well as on the height growth of Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings in a Finnish forest nursery. The experiment was conducted in a Finnish forest tree nursery during one growing period. Altogether 100 needles were sampled which resulted in a total of 186 fungal endophytic isolates, and 40 needles sampled resulted in a total of 86 epiphytic isolates. Endophytic isolates were further analysed and assigned to 37 operational taxonomic units (OTUs). Phoma spp. were the most frequently isolated OTUs in both treatments. There were no statistically significant differences between mycota isolated from fungicide treated and control seedlings (except between epiphytes in September), however there were quantitative and qualitative differences which was mainly seen in the higher number of exclusive fungi in control seedlings. There were no statistically significant differences between the growth of fungicide treated and control seedlings but fungicide treated seedlings grew faster at the end of the growing season. These results suggests that fungicide treatment has side-effects on the non-target foliar mycobiota and the growth of Scots pine seedlings.Sienet ovat pahimpia kasvien ja puiden taudinaiheuttajia. Metsäpuiden taimitarhoilla käytetään fungisideja estämään ja hävittämään taimien patogeenejä. Fungisidien käyttö voi kuitenkin kehittää ongelmia, kuten luonnollisen sieniyhteisön muuttumisen taimen maanpäällisissä osissa sekä juuristossa, ja patogeenien resistanssin käytetyille fungisideille. Nämä tekijät voivat kehittää uusia tautiongelmia taimitarhalla. Fungisidien liiallinen käyttö on haitallista ympäristölle, sekä sienimyrkkyjen rutiininomainen käyttö voi estää uusien hyödyllistem sienilajien ilmaantumisen. Puiden neulasten ja lehtien endo- ja epifyyttisienten tiedetään torjuvan sienitauteja ja tuhohyönteisiä sekä edistävän isännän abioottisen stressin sietokykyä. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää onko metsäpuiden taimitarhoilla rutiininomaisesti käytetyllä fungisidilla (Tilt 250 EC, propikonatsoli vaikuttava aine) sivuvaikutuksia männyn (Pinus sylvestris) taimen neulasen endo- ja epifyyttisieniin sekä taimen pituuskasvuun. Kenttäkoe suoritettiin FinForelian taimitarhalla Nurmijärvellä yhden kasvukauden aikana. Sadasta analysoidusta neulasesta eristettiin yhteensä 186 endofyyttisientä ja 40 neulasesta eristettiin 86 epifyyttisientä. Endofyyttisienet analysoitiin molekulaarisin menetelmin ja tuloksena saatiin 37 eri lajia/sukua (OTU, Operational Taxonomic Unit). Yleisimmät ja runsaimmat endofyyttisienet fungisidillä käsitellyissä sekä kontrollitaimissa olivat Phoma-lajit. Endo- ja epifyyttisienien frekvensseissä sekä lajeissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa käsittelyjen välillä (paitsi epifyyttifrekvensseissä syyskuussa) mutta määrällisiä ja laadullisia (eksklusiiviset lajit) eroja oli havaittavissa. Myöskään taimien pituuksissa käsittelyjen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa mutta fungisidillä käsitellyt taimet kasvoivat paremmin kuin kontrollitaimet kasvukauden loppupuolella. Tulokset antavat viitteitä siitä, että fungisidin käytöllä on sivuvaikutuksia männyn taimen neulasen sieniyhteisöön sekä taimen pituuskasvuun.
Subject: foliar mycobiota
diversity
Pinus sylvestris
forest tree nursery
fungicide
propiconazole
endofyyttisieni
epifyyttisieni
neulanen
monimuotoisuus
metsäpuiden taimitarha
fungisidi
propikonatsoli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ninni Klingberg Master's thesis.pdf 1.447Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record