Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English TeaK

Tanssinopettajan ääni : tanssinopetus puhetyönä

Show full item record

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
Kanninen_Inkeri_2012.pdf 275.5Kb PDF View/Open
Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/34810
Vie RefWorksiin
Title: Tanssinopettajan ääni : tanssinopetus puhetyönä
Author: Kanninen, Inkeri
Contributor: Teatterikorkeakoulu, Tanssinopettajan maisteriohjelma
Thesis level:
Abstract: Opinnäytetyöni on taidepedagoginen tutkielma tanssinopetuksesta puhetyönä. Etsin työssäni keinoja tanssinopettajien parempaan ja tarkoituksenmukaisempaan äänenkäyttöön ja pyrin antamaan välineitä, joilla opettajat voisivat huoltaa ääntään. Lisäksi etsin vastausta siihen, tulisiko tanssinopettajakoulutukseen liittää myös äänikoulutusta ja millaisesta koulutuksesta voisi olla tanssinopettajille hyötyä. Työ perustuu logopedian ja puheopin (vokologian) alan väitöstöihin sekä äänenkäyttöön ja äänenhuoltoon liittyvään kirjallisuuteen. Työn empiirisenä osana ovat kahden tanssinopettajan teemahaastattelut sekä vuonna 2012 valmistuneeseen seminaarityöhöni liittyvä kirjallinen kysely. Ensimmäisissä kappaleissa pohdin tanssinopetusta äänenkäytön näkökulmasta. Millaista käytännön työ puheen tuottamisen kannalta on ja millaisia haasteita työ asettaa opettajalle? Mitkä asiat tekevät tanssinopettajan työstä muusta opetustyöstä poikkeavaa? Seuraavaksi esittelen puheentuottoelimistön toimintaa ja puheäänen ominaisuuksia ja haen määritelmää laadukkaalle ja tarkoituksenmukaiselle äänelle. Kappaleissa viisi ja kuusi selvitän yleisimpiä äänihäiriöitä ja mahdollisuuksia niiden estämiseksi. Lisäksi kerron äänihäiriöiden vaikutuksista opetustyöhön. Työn empiirinen osio koostuu kahden tanssinopettajan haastatteluista, joissa haastateltavat pohtivat muun muassa äänenkäyttöä opetustyössä, ääniongelmia ja niiden ratkaisuja sekä puheäänikoulutusta. Haastattelujen lisäksi käytän aineiston osana seminaarityön yhteydessä tekemääni kyselyä, jossa kuusi tanssinopettajaa vastasi kahdeksaan äänenkäyttöön liittyvään kysymykseen. Haastattelut ja kysely ovat mukana vastausten pohdinnassa. Työn lopuksi esittelen yksinkertaisia ja helposti toteutettavia ääniharjoituksia, joiden avulla lukija voi päästä alkuun oman äänensä huoltamisessa ja äänenlaadun parantamisessa.
availability of the written section in ARSCA: https://arsca.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=431406
URI: http://hdl.handle.net/10138/34810
Date: 2012
Date issued: 2012
Copyright information: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Number of pages: 78 s.
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account