ATPA19-itsearviointityökalun perusteet ja käyttö kuntoutuksessa. Toimijuusnäkökulma asiakkaan kuntoutumisprosessissa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022091959477
Title: ATPA19-itsearviointityökalun perusteet ja käyttö kuntoutuksessa. Toimijuusnäkökulma asiakkaan kuntoutumisprosessissa
Author: Lautamo, Tiina; Juntunen, Kristiina; Lällä, Kaisa; Pikkarainen, Aila
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2022-09-23
Language: fi
Number of pages: 35
Belongs to series: Työpapereita
ISBN: 978-952-284-148-3
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022091959477
http://hdl.handle.net/10138/348317
Abstract: Tässä raportissa kuvataan nuorten aikuisten ja ikääntyneiden aikuisten toimijuuden itsearviointiin kehitetyn ATPA19-itsearviointityökalun (Assessment Tool of Perceived Agency, ATPA19) teoreettiset perusteet ja luotettavuustutkimuksen vaiheet päätuloksineen. Lisäksi esitetään työkalun käyttöä koskevia suosituksia. Uusimmassa kuntoutusta koskevassa keskustelussa kuntoutumisen tavoitteena on korostunut kuntoutujien toimijuuden ja osallistumisen edistäminen sekä näiden tukeminen erilaisissa arjen ympäristöissä. Jos kuntoutuksen tavoitteet keskittyvät näihin toimintakeskeisiin ilmiöihin, tulisi myös arvioinnin kohdentua niihin. Samalla henkilön omat näkemykset päivittäisen elämänsä mahdollisuuksista ja haasteista voidaan kattavammin ottaa kuntoutusinterventioiden lähtökohdiksi. ATPA19-itsearviointityökalun avulla voidaan arvioida henkilön koettua toimijuutta ja tukea samalla häntä tuomaan arviointikeskusteluun omia näkemyksiään toimijuudestaan ja sen eri osa-tekijöistä. Lisäksi arviointi tuo esille niitä henkilön itsensä nimeämiä toimintoja, jotka tuovat voimavaroja arkeen, mutta myös niitä, jotka vievät voimia. Näiden pohjalta voidaan keskustella henkilön toivomista muutostarpeista, joista puolestaan muodostuvat luontevasti kuntoutuksen tavoitteet ja interventioiden painotukset. Koetun toimijuuden itsearviointi täydentää ja laajentaa osaltaan toimintakykylähtöisen kuntoutuksen arviointiperinnettä. ATPA19-itsearviointityökalua suositellaan käytettäväksi itsearviointiin joko haastatellen tai itsenäisesti täyttäen. Kohderyhmäksi on määritelty aikuiset henkilöt, joilla on riittävät valmiudet kuvata ja pohtia omaa toimijuuttaan.
Subject: kuntoutus
toimijuus
kokemukset
osallistuminen
elämänkaari
itsearviointi
arviointimenetelmät
menetelmät
vaikuttavuus
nuoret aikuiset
ikääntyneet
Peer reviewed: No


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita172_saavutettava.pdf 537.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record