Kielelliset oikeudet Suomessa : kielilainsäädännön vaikutus uhanalaisten kielten elvytykseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201207026148
Title: Kielelliset oikeudet Suomessa : kielilainsäädännön vaikutus uhanalaisten kielten elvytykseen
Author: Erkama, Emilia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201207026148
http://hdl.handle.net/10138/34943
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa yleiskuvaus Suomen kielilainsäädännöstä, kielellisestä tilanteesta sekä Suomessa puhuttavien kielten kielellisistä oikeuksista ja lainsäädännön mahdollistamasta eri kielten julkisesta käytöstä. Lisäksi tutkielmassa pohditaan kielilainsäädännön ja kielellisten oikeuksien vaikutusta uhanalaisten kielten elvytykseen tarkastelemalla Suomessa puhuttavien uhanalaisten kielten esimerkkejä. Suomessa puhuttavista kielistä uhanalaisia ovat saamelaiskielet, romanikieli, karjalan kieli ja suomenruotsalainen viittomakieli. Tutkielman aineisto koostuu kielilainsäädännön lisäksi eri kieliä koskevista selvityksistä, raporteista, kielilainsäädännön toteutumiskertomuksista ja kielipoliittisista toimintaohjelmista. Tutkimus kuuluu teoreettiselta taustaltaan kielipolitiikan tutkimusalaan. Suomen lainsäädännössä on määritelty eri ryhmille eri määrä kielellisiä oikeuksia. Uhanalaisten kielten kielelliset oikeudet vaikuttavat siihen, kuinka paljon valtion tukea on mahdollista saada kielen elvytykseen. Kielen virallinen asema lainsäädännössä ja kielen monipuoliset käyttöalat lisäävät puhujien arvostusta omaa kieltään kohtaan. Koska puhujien asenteet ovat olennaisia uhanalaisen kielen elvytyksessä, lainsäädäntö vaikuttaa kielen elvytykseen parantamalla kielen asemaa ja lisäämällä sen käyttömahdollisuuksia. Lainsäädäntö mahdollistaa kielen käytön mm. viranomaisissa, lasten päivähoidossa, koulutuksessa ja tiedotusvälineissä. Lisäksi valtio tukee eri kielten kielentutkimusta ja -huoltoa sekä vähemmistö(kieli)ryhmien kulttuuri- ja järjestötoimintaa. Työssä osoitetaan, että Suomessa puhuttavien uhanalaisten kielten kielellisten oikeuksien toteutumisessa on puutteita ja että näiden puutteiden korjaaminen parantaisi mahdollisuuksia kyseisten kielten elvytykseen. Tutkielma kokoaa yhteen eri laeissa hajallaan olevan Suomen kielilainsäädännön ja antaa tietoa Suomessa puhuttavien kielten tilanteista ja uhanalaisten kielten elvytyksen nykytilasta Suomessa. Kuitenkin kaikkien Suomessa puhuttavien uhanalaisten kielten osalta on puutetta puhujien määrää, ikärakennetta, kielitaitoa ja kielen todellista käyttöä koskevasta perustiedosta, joten jatkotutkimuksen tulisi pyrkiä kartuttamaan tällaista tietoa. Tutkielmassa käsitellyt esimerkit osoittavat, että uhanalaisen kielen elvytys tarvitsee onnistuakseen sekä yhteiskunnan tukea että puhujien omaa aktiivisuutta.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kielelli.pdf 527.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record