Rotta kuntalaisena – rottien esiintyminen ja hallinta

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/349747

Citation

Nygren , N V & Aivelo , T 2022 , ' Rotta kuntalaisena – rottien esiintyminen ja hallinta ' , Eläinlääkäri : Suomen eläinlääkärilehti , Vuosikerta. 128 , Nro 6 , Sivut 331-337 . < https://www.sell.fi/sites/default/files/elainlaakarilehti/tieteelliset_artikkelit/nygren_n._et_al._rotta_kuntalaisena.pdf >

Titel: Rotta kuntalaisena – rottien esiintyminen ja hallinta
Sekundär titel: Rat as a municipal citizen – rat occurrence and control
Författare: Nygren, Nina V.; Aivelo, Tuomas
Upphovmannens organisation: Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma
Helsinki One Health (HOH)
Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Kaupunkitutkimusinstituutti (Urbaria)
Tiedekasvatus
Maker@STEAM
Global Change and Conservation Lab
Datum: 2022-10-07
Språk: fin
Tillhör serie: Eläinlääkäri : Suomen eläinlääkärilehti
ISSN: 0039-5501
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/349747
Abstrakt: Rotta (Rattus norvegicus) on yleinen ihmisen seuralaislaji Suomessa. Kuntien tehtävänä on turvata asukkailleen terveellinen elinympäristö, ja rottien katsotaan aiheuttavan ihmisille monenlaista haittaa. Rottienhallintaa kunnissa ei ole juurikaan ennen tutkittu, varsinkaan Suomessa. Järjestimme kyselyn kuntien rotanhallinnan kanssa tekemisissä oleville henkilöille selvittääksemme rottien hallinnan yleiskuvaa suomalaisessa kuntahallinnossa. Tulosten mukaan rotanhallinta jakautuu monelle eri kunnan toimintasektorille ja rottien esiintymisen koettiin liittyvän ennen kaikkea lintujen ruokintaan ja jätehuoltoon. Rottien sopuisaan yhteiseloon ihmisen kanssa ei uskottu ja nykyisiä torjuntakeinoja pidetään tehottomina. Kokonaisuudessaan rotanhallinta kuitenkin koettiin toimivana: rottien määrän ei uskottu juuri kasvavan ja sekä kunnan sisäistä että muiden kanssa tehtävää yhteistyötä pidettiin toimivana.Norwegian rat (Rattus norvegicus) is a common synanthropic species in Finland. Rats are categorised as pests, and municipalities have an important role in controlling them, since municipalities are responsible for providing a healthy living environment for their inhabitants. Municipal rat management has not been studied much before, especially in Finland. We conducted a survey to municipal actors involved in rat management to capture a general view of rat management in Finnish municipalities. Rat management spreads out to several municipal sectors, citizens and private companies, and the rat problem was seen to be connected especially to bird feeding and waste management. The respondents did not believe in peaceful coexistence with rats and many thought that current management methods are not efficient enough. However, respondents were happy with current rat management practices. Most did not anticipate that the number of rats would grow, and both the municipal collaboration and the collaboration with others was considered to function well.
Subject: 1181 Ekologia, evoluutiobiologia
1172 Ympäristötiede
Referentgranskad: Ja
Licens: cc_by
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion
Finansierad av: Koneen Säätiö
Finansierings ID:


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Rotta_kuntalaisena_SELL2022.pdf 252.5Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post