Sosiaalinen realismi, voimallinen tietämys ja Michael Youngin kolmas tie

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/351057

Citation

Niemelä , M 2021 , ' Sosiaalinen realismi, voimallinen tietämys ja Michael Youngin kolmas tie ' , Kasvatus , Vuosikerta. 52 , Nro 4 , Sivut 401–413 . < https://journal.fi/kasvatus/article/view/112374 >

Title: Sosiaalinen realismi, voimallinen tietämys ja Michael Youngin kolmas tie
Author: Niemelä, Mikko
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Date: 2021-11-25
Language: fin
Number of pages: 13
Belongs to series: Kasvatus
ISSN: 0022-927X
URI: http://hdl.handle.net/10138/351057
Abstract: Tämä katsausartikkeli käsittelee kahden viime vuosikymmenen aikana kehittynyttä sosiaalisen realismin teoriaa. Sosiaalinen realismi on saanut näkyvyyttä etenkin brittiläisen kasvatussosiologin Michael Youngin töiden kautta, jotka toimivat katsauksen pääaineistona. Sosiaalisen realismin keskeinen väite on, että koulutieto yhtenä koulun institutionaalisena kontekstina on sosiaalisen konstruktivismin paradigman myötä jäänyt koulukeskustelussa paitsioon. Tuodakseen koulutiedon takaisin keskusteluun Young on Johan Mullerin kanssa kehittänyt voimallisen tietämyksen (powerful knowledge) käsitteen, jota on sovellettu laajasti. Katsauksen tavoitteena on liittää voimallisen tietämyksen käsite sosiaalisen realismin teoreettiseen kehykseen, josta se on osin irtaantunut. Youngin uusinta ajattelua kuvataan avaamalla, miksi hän on kritisoinut uuden kasvatussosiologian perinnettä, jota hän itse oli 1970-luvulla pystyttämässä. Lisäksi katsaus tarjoaa suomenkielisen käännöksen käsitteelle ”powerful knowledge” ja vetää yhteen keskeisiä sitä soveltavia tämänhetkisiä tutkimussuuntia. Katsauksen tulkinnan mukaan voimallinen tietämys ei ole vielä kyennyt toimimaan konkreettisena vaihtoehtona tulevaisuuden koulun kehittämiseksi, mutta sen avulla voidaan täsmentää, millainen koulutieto voi tukea nykyajan sivistysihanteen toteutumista.
Subject: 516 Kasvatustieteet
ainedidaktiikka
Opetussuunnitelmatutkimus
5141 Sosiologia
tiedonsosiologia
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: acceptedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sosiaalinen_rea ... in_kolmas_tie_kasikirj.pdf 230.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record