Lehmän aktiivisuuden vaikutus sykevaihteluun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211937
Title: Lehmän aktiivisuuden vaikutus sykevaihteluun
Alternative title: The Effect of Cow´s Activity on Heart Rate Variability
Author: Hietaoja, Juha
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211937
http://hdl.handle.net/10138/35167
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologi (lantbruksteknologi)
Agrotechnology (Agricultural Engineering)
Agroteknologia (maatalousteknologia)
Abstract: Yksilön sydämen syke vaihtelee koko ajan. Kyseistä ilmiötä kutsutaan sykevaihteluksi. Sykevaihtelua aiheuttaa muun muassa hengitys ja yksilön fyysiset ponnistelut. Tässä tutkimuksessa on selvitetty lehmien normaalia sykevaihtelua. Sykevaihtelua tutkitaan sydämen sähköisiä muutoksia tutkimalla. Sydämen sähköiset muutokset saadaan havainnoitua tallentamalla EKG-käyrä eli sydänsähkökäyrä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehmän normaali sykevaihtelu valveen, märehtimisen sekä unen aikana. Tutkimuksessa oli mukana sekä suomalaisia että ruotsalaisia lehmiä. Sydänsähkökäyrän mittauksen aikana tehtiin käyttäytymisseurantaa. Käyttäytymisseurannassa määriteltiin lehmän univaihe, märehtiminen ja asento (seisoo/makaa). Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 9 lehmää, joista neljä lehmää oli Suomesta ja viisi lehmää Ruotsista. Analysoitavia minuutin mittaisia tallenteita saatiin 9:stä lehmästä yhteensä 543 kappaletta. Tutkimus on ensimmäinen, jossa lehmiltä on mitattu unenaikaista sydämen sykevaihtelua. Lehmiä ei stressattu kokeessa lainkaan. Lisäksi autonomisen hermoston toimintaan ei vaikutettu lääkkeillä. Lehmien EKG-tallenteista otettiin minuutin mittaisia osioita analyysiin. Tallenteet otettiin Matlab-pohjaisen CowSS-ohjelmiston avulla ja analyysiin otetut tallenteet käytiin läpi visuaalisesti. S-piikin puuttumisesta tai ajoituksesta johtuneet virheet tallenteissa korjattiin. Tilastollinen analyysi tehtiin lineaarisen sekamallin avulla. Tutkimuksen mukaan parhaiten lehmien sykevaihtelua kuvaa RMSSD-luku. RMSSD-luku ilmaisee peräkkäisten sykevälien keskimääräistä vaihtelua tallenteessa. Tutkimuksen mukaan lehmien unenaikainen syke ja sykevaihtelu ovat erilaisia ihmisiin verrattuna. Lehmien unijaksot (NREM- ja REM-uni) ovat lyhyitä. REM-unen aikana lehmillä autonomisen hermoston parasympaattinen säätely on voimakkaampaa. Parasympaattisen säätelyn ison osuuden taustalla voi olla se, että lehmä on saaliseläin. Parasympaattisen säätelyn vaste on nopeampi verrattuna sympaattiseen säätelyyn. Näin ajatellen lehmä on nopeammin valmiina pakenemaan, kun sen sydämen toimintaa ohjaa parasympaattinen säätely.The heart rate of an individual varies all the time. This phenomenon is called heart rate variability. Both respiration and physical activity induce variations in heart rate. Heart rate variability can be assessed by studying electrical changes in the heart cycle. Electrical changes can be monitored by measuring ECG (electrocardiography). The main target of this study was to find out cow’s normal heart rate variability while they were awake, ruminating or sleeping. For this study, the heart rate of nine cows was recorded as well as their behavior during that time. Cows were monitored while they were sleeping, ruminating, standing or lying down. Four of the cows were from Finland and five of them from Sweden. From those nine cows, 543 one minute samples were obtained. This was the first time that cow’s heart rate was studied during their sleep cycle. The cows were not stressed in any way and their autonomic nervous system was not affected by drugs. One minute samples were analyzed. Samples were gathered by using a Matlab-based computer program, CowSS. All samples were checked visually, and all errors, for instance missing S-peaks or the errors caused by timing, were corrected. Statistical analysis was made by using a linear mixed effects model. According to the analysis, the best way to represent a cow’s heart rate variability is to use RMSSD-value. RMSSD-value describes the variations of adjacent intervals in different recordings. The result of this study show that during sleep the heart rate and the heart variability of cows are different from humans´. Cows´ sleep periods (NREM- and REM-sleep) are shorter and during REM-sleep the parasympathetic toning is stronger in cows. Cow is herbivore and prey for many predators, which may well explain the dominance of the parasympathetic system. Parasympathetic toning works faster than sympathetic toning, and this may give the cow a better chance to escape.
Subject: cow
heart
heart rate variability
sleep
indices of heart rate variability
lehmä
sydän
sykevaihtelu
uni
sykevaihtelun indeksit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lehmän aktiivis ... ykevaihteluun_Hietaoja.pdf 1.077Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record