Videoneuvottelu rajat ylittävässä oikeudenkäynnissä : Sähköisen oikeudenkäynnin nousu

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/352135
Title: Videoneuvottelu rajat ylittävässä oikeudenkäynnissä : Sähköisen oikeudenkäynnin nousu
Author: Koulu, Riikka
Publisher: University of Helsinki Conflict Management Institute
Date: 2010
Language: fin
Number of pages: 213
ISBN: 978-951-51-8265-4
DOI: https://doi.org/10.31885/9789515182654
URI: http://hdl.handle.net/10138/352135
Abstract: Käsityksemme oikeudenkäynnistä rakentuvat edelleen voimakkaasti paperiasiakirjojen sekä fyysisen läsnäolon varaan. Lainsäädännöllä on mahdollistettu ja kannustettu uusien sähköisen viestinnän sovellutusten käyttämiseen, mutta uudistukset on omaksuttu tuomitsemistoiminnassa hitaasti ja käytännön toimijat suhtautuvat niihin vierastaen. Sähköiset innovaatiot, esimerkkinä videoneuvottelu, pystyvät kuitenkin tarjoamaan lainkäytölle niin merkittäviä etuja, ettei niitä voida jättää omaksumatta pelkän muutosvastarinnan perusteella. Lyhentyneet käsittelyajat, joustavampi ja tehokkaampi prosessi sekä kustannussäästöt korostuvat erityisesti rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä. Omaksumisen esteenä on pitkään ollut uusien kommunikaatiotapojen yhteismitattomuus perinteisten prosessinäkemysten kanssa sekä teoreettisen perustan puuttuminen. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan tähän puutteeseen esittämällä uusia tapoja hahmottaa oikeudenkäynnin periaatteet sekä vaatimus todistelun välittömyydestä. Lisäksi tutkimuksessa perehdytään monipuolisesti kansainvälisen oikeusavun käyttöön todisteiden vastaanottamisessa ja käytännön prosessinjohtotehtävien jakautumiseen tuomioistuinten välillä. Kirja tarjoaa hyödyllistä tietoa niin oikeudenkäynnin toimijoille kuin myöskin ajankohtaisesta prosessioikeudellisesta keskustelusta kiinnostuneille.
Description: Verkkoversio: Helsingin yliopisto, 2022
Subject (yso): kansainvälinen oikeusapu
kansainvälinen prosessioikeus
oikeudenkäynti
tieto- ja viestintätekniikka
todistelu
videoneuvottelut
Peer reviewed: Yes
Rights: CC BY 4.0


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Videoneuvottelu ... ässä oikeudenkäynnissä.pdf 7.179Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

CC BY 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0