Genetic analysis of foal and studbook traits in selection for racing performance in trotters

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4322-2
Title: Genetic analysis of foal and studbook traits in selection for racing performance in trotters
Author: Suontama, Mari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
University of New England, Armidale, Australia
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, maataloustieteiden laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-08-24
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:1798-744X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4322-2
http://hdl.handle.net/10138/35508
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The objective of this thesis was to evaluate the usefulness of body measurements and functional and conformation traits of foals and studbook horses in the breeding programmes of Finnhorse and Standardbred. Thus, nongenetic effects, heritability and repeatability, and genetic correlations for foal and studbook traits were estimated. In addition, genetic parameters for trotting race performance and genetic correlations for foal and studbook traits with racing traits were assessed. Genetic response and accuracy were estimated using records of animal, half-sibs, and parents in selection scenarios for racing traits, for foal and racing traits, and for studbook and racing traits, and using records of animal, half-sibs, and parents for foal traits and racing traits of parents. Single racing time and annual earnings were the breeding objectives in the selection scenarios. High heritability estimates (0.50 to 0.80) indicated that most part of the variation for body measurements of foals and studbook horses is additive genetic. High genetic correlations (0.74 to 0.99) between body measurements of foals and studbook horses indicated that the traits are determined by the same additive genes at all ages. Low to moderate genetic correlations between body measurements and racing traits suggested that selection favours a larger body size at all ages. Heritability of conformation and functional traits in foals were low to moderate (0.08 to 0.46), being generally higher than studbook traits (0.06 to 0.21). Leg stances of Finnhorse foals, type, body conformation, and overall grade of foals, and leg quality of studbook Finnhorses were of moderate heritability. Genetic correlations among the traits were from low to moderate. Partially based on the previous study, there were less unfavourable genetic correlations among foal than studbook traits. Genetic correlations between the same traits in foals and studbook horses were relatively high (over 0.60), indicating that scant new information would be received through studbook traits in genetic evaluation. In addition, the foal traits of type, trot, and overall grade were moderately to highly genetically correlated (0.50 to 0.70) with several studbook traits. Being mainly favourable for the breeding objective, genetic correlations for conformation and functional traits with racing traits were highest for the foal traits of type, trot, and overall grade and for the studbook traits of character and movements (0.37 to 0.90). Conformation traits in Finnhorse mainly had low genetic correlations with racing traits, whereas in Standardbred leg quality of studbook horses, body conformation, leg stances, and hooves of foals and studbook horses had moderate to high genetic correlations with several racing traits. The foal trait of walk is of little value in genetic evaluation of trotters due to a low heritability and low or unfavourable genetic correlations with racing traits. The most effective way to make genetic progress for the breeding objective is direct selection for racing time and earnings. No more than the individual records of one racing year are necessary for reasonable accuracy if the average number of racing records from different information sources is available for selection. The conformation and functional traits in foals are useful in genetic evaluation because they are less pre-selected than the traits in studbook horses, which are mostly determined by selection based on racing records. The most beneficial for the breeding objective is to use the foal traits of moderate heritability and genetic correlations with racing traits (type, trot, overall grade) in selection before a racing career in the index with racing records of relatives. The greatest gain in this scenario is due to a shorter generation interval. It is possible to implement for AI stallions. Functional and conformation traits in foals would also benefit from multi-trait selection in terms of prediction accuracy in the combined index with racing traits. The use of multivariate models for whole trait sets in estimation of covariance components would further correct for selection, resulting in more accurate estimates of genetic correlations than in this study. Investigating the economic value of foal traits and their relationship with veterinary records would elucidate the relevance of sound conformation and movements in breeding programmes. To have more effective conformation traits in selection for breeding programmes, judging based on biological variation for a specific trait using linear scores or all-or-none variables is recommended.Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida varsojen ja kantakirjahevosten näyttelyominaisuuksien hyödyllisyys suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten jalostusohjelmissa, kun jalostustavoitteena on ravikilpailujen aika ja vuosittainen voittosumma. Näyttelyominaisuuksia ovat rungon mitat ja arvosteltavat rakenne-, luonne- ja liikeominaisuudet. Varsojen ja kantakirjahevosten näyttelyominaisuuksien perinnöllisyyden selvittäminen on tärkeää, koska niiden oletetaan olevan hyödyllisiä ravihevosen käyttökelpoisuuden ja kestävyyden jalostamisessa. Varsojen ja hevosten koko on hyvin periytyvää, sillä suurin osa eläinten välisistä eroista rungon mitoissa johtuu perinnöllisestä vaihtelusta. Rungon mittojen välillä on korkea perinnöllinen yhteys hevosen kaikissa ikävaiheissa ja jalostusvalinta ravimenestyksen suhteen suosii suurikokoisempia yksilöitä. Näyttelyissä arvosteltavat rakenne-, luonne- ja liikeominaisuudet ovat heikommin periytyviä kuin rungon mitat, sillä niiden periytyminen on alhaista tai kohtalaisen korkeaa. Varsojen arvosteltavat ominaisuudet ovat kuitenkin yleisesti paremmin periytyviä kuin kantakirjahevosten. Kohtalaisen korkeasti periytyviä arvosteltavia ominaisuuksia ovat jalkojen asento suomenhevosvarsoilla, varsan tyyppi, rungon rakenne ja näyttelypalkinto sekä jalkojen kovuus kantakirjasuomenhevosilla. Varsojen ja kantakirjahevosten vastaavilla ominaisuuksilla (rungon rakenne, jalka-asennot, kaviot ja raviliikkeet) on korkea perinnöllinen yhteys. Lisäksi varsan tyypin ja näyttelypalkinnon ja usean kantakirjaominaisuuden välillä on kohtalainen tai korkea perinnöllinen yhteys. Arvosteltavat ominaisuudet ovat suurimmaksi osaksi myönteisessä geneettisessä yhteydessä jalostustavoitteen kanssa. Korkeimmat geneettiset yhteydet ravikilpailutuloksiin arvioitiin varsojen tyypille, raviliikkeille ja näyttelypalkinnolle, ja kantakirjahevosten luonteelle ja liikkeille, mitkä vaihtelivat kohtalaisesta korkeaan. Suomenhevosten rakenneominaisuudet ovat enimmäkseen heikossa ja monet lämminveristen ravihevosten rakenneominaisuudet kohtalaisessa tai korkeassa perinnöllisessä yhteydessä ravikilpailumenestyksen kanssa. Molempien rotujen ravihevosvarsojen käynnin arvostelu näyttelyissä ei ole jalostuksellisesti hyödyllistä, koska käynnillä on alhainen periytyvyys, ja sen ja ravikilpailutulosten välinen geneettinen yhteys on lähellä nollaa tai jopa epäsuotuisa. Ravikilpailutulosten kohtalaisen korkean periytyvyyden ja toistuvuuden sekä keskenään korkeiden geneettisten yhteyksien seurauksena, yhden vuoden ravikilpailutulokset ovat riittävät arvosteluvarmuudelle jalostusindeksivalinnassa, kun keskimääräinen kilpailutulosmäärä on käytettävissä. Myönteisen perinnöllisen yhteyden ansiosta, ravikilpailumenestyksen jalostaminen edistää myös näyttelyissä arvosteltavia ominaisuuksia, vaikka niitä ei huomioitaisikaan valinnassa. Kaikki arvosteltavat ominaisuudet kuitenkin hyötyvät jalostusindeksivalinnasta ravikilpailutulosten kanssa arvosteluvarmuuden suhteen, koska ei-geneettiset tekijät kuten sukupuoli, ikä, vuodenaika, arvosteluvuosi ja hevosjalostusliitto vaikuttavat suuresti rakenne-, luonne- ja liikeominaisuuksiin. Varsojen rakenne- ja liikeominaisuudet ovat hyödyllisempiä jalostukselle kuin kantakirjahevosten vastaavat ominaisuudet, koska perinnölliset erot varsojen välillä ovat suurempia ja ympäristön vaihtelu pienempää kuin kantakirjahevosilla. Jalostusarvostelussa ravikilpailutulokset ja aineiston valikoituneisuus vaikuttavat enemmän kantakirjahevosten kuin varsojen ominaisuuksiin. Kantakirjaominaisuudet on mahdollista korvata varsanäyttelyiden ominaisuuksilla, koska nämä ominaisuudet ovat suurelta osin geneettisesti samoja ja sen vuoksi vain vähän uutta tietoa saadaan kantakirjanäyttelyissä arvosteltavien ominaisuuksien kautta. Jalostukselle suurin hyöty näyttelyissä arvosteltavista ominaisuuksista saadaan käyttämällä eläimen ja sen sukulaisten varsanäyttelyominaisuuksia sekä sukulaisten ravikilpailutuloksia jalostusindeksivalinnassa ennen omaa kilpailu-uraa, mikä on lyhyen sukupolven välisen ajan ansiota. Tämä valintaskenaario on mahdollista toteuttaa nuorilla keinosiemennysjalostukseen käytettävillä oriilla. Jalostusvalinnalle tehokkaampien rakenneominaisuuksien luomiseksi on suositeltavaa kehittää yksityiskohtaiset arvostelukohteet, jotka perustuvat ominaisuuksien biologiseen vaihteluun käyttäen lineaarista tai joko-tai arvostelumallia. Tulevaisuudessa ravihevosen kestävän rakenteen ja liikkeiden jalostusta voi tutkia arvioimalla näyttelyominaisuuksien taloudellisia arvoja ja yhteyttä hevosen terveyteen.
Subject: kotieläintiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
genetica.pdf 152.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record