Retorisen rakenteen teoria suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen kirjoitelman kokonaisrakenteen ja kappalejaon tarkastelussa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8164-4
Julkaisun nimi: Retorisen rakenteen teoria suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen kirjoitelman kokonaisrakenteen ja kappalejaon tarkastelussa
Tekijä: Komppa, Johanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2012-08-31
Kieli: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8164-4
http://hdl.handle.net/10138/35619
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: Rhetorical structure theory in study of the schematic, rhetorical and paragraph structure of matriculation essays in Finnish as a second language. Johanna Komppa, University of Helsinki Non-native Finnish matriculation examination participants can sit for the Finnish as a sec-ond language examination instead of the Finnish examination for native Finnish writers. What is the essay for the Finnish as a second language examination like and what kind of writing skills does it demand from students writing in their second language? This thesis is concerned with the schematic structure of matriculation essays written in Finnish as a second language. The aim of the study is threefold. Firstly, the study focuses on increasing descriptive knowledge of the rhetoric and schematic structure of the expository essay written in Finnish as a second language. Secondly it examines the written texts according to their paragraphing. Finally the thesis tests a theory of text structure to material written by non-native student writers. The study employs Rhetorical Structure Theory (RST) as a method for researching the structure of the matriculation examination essay. The corpus for the thesis comes from matriculation essays written in Finnish as a second language in spring 2001. The total number of essays is 136, but the main corpus is comprised of 96 expository essays. The analysis concludes that the key rhetoric relations are elaboration, evaluation, causal relations, preparation, summary, conjunction, contrast and list. Especially elaborative relations are widely used both at the sentence and the discourse level. At the discourse level, orientation, summary, evaluation and list are common rhetorical relations. The schematic structure of the expository essay typically consists of four parts: deductive or inductive orientation, topic or statement, elaboration and evaluating summary. There are also two divergent structures, which are referred to as the narrative structure and the satellite structure. Further, the analysis of the interplay of rhetoric components and paragraph supports the notion that paragraphing constructs and emphasizes meanings in texts. The findings of this study suggest that matriculation examination essay written in Finnish as a second language could be developed in such a way as to elicit more argumentative and expository texts from the candidates. The findings also suggest that writers would benefit if they were given source material in the examination. Furthermore, the teaching of the use of conjunctions and connectors is essential if the writing skills of non-native writers is to be improved. Even if an essay contains several morphological or syntactical mistakes, the appropriate use of conjunctions would improve its intelligibility. Keywords: expository essay, rhetoric structure theory, schematic structure, function of the paragraph, second language writing, upper secondary school writing, matriculation exami-nationJoka vuosi yli 30 000 opiskelijaa suorittaa suomalaisen ylioppilastutkinnon. Ylioppilaiden joukossa on yhä enemmän opiskelijoita, joiden äidinkieli ei ole kumpikaan Suomen kansalliskielistä, suomi tai ruotsi, eikä saame. Nämä opiskelijat voivat suorittaa ylioppilastutkinnossaan suomi toisena kielenä -kokeen äidinkielen ylioppilaskokeen sijaan. Suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen suorittaminen osana ylioppilastutkintoa antaa jatko-opintokelpoisuuden ja mahdollisuuden hakeutua jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoon aivan kuten äidinkielen koekin. Juuri korkeakoulutasoisten jatko-opintojen näkökulmasta on tärkeä tarkastella myös suomi toisena kielenä -kokeen vaatimaa ja tuottamaa kirjoittamisen taitoa. Tutkimuksessa tarkastellaan suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen kirjoitelmaosaa kolmesta näkökulmasta: yhtäältä tutkimus tuottaa kuvailevaa tietoa siitä, millainen on kirjoitelman retorinen kokonaisrakenne. Toisaalta tutkimuksessa fokusoidaan kappalejaon tarkasteluun, mikä on jäänyt vähälle aiemmassa suomalaisessa tekstintutkimuksessa. Kolmanneksi tutkimuksessa testataan erästä tekstintutkimuksen teoriaa ei-äidinkielellään kirjoittavien teksteihin. Tutkimusaineistona on lähes 100 suomi toisena kielenä -kokeessa kirjoitettua kirjoitelmaa keväältä 2001. Keskeisen teoriataustan muodostaa retorisen rakenteen teoria (Rhetorical Structure Theory). Tutkimuksen tuloksina on tietoa kirjoitelman kokonaisrakenteesta. Kirjoitelmissa kuvaillaan ja tarkennetaan jo sanottua, ja erilaiset yhteenvetomaiset, arvioivat ja listamaiset osat ovat tyypillisiä kirjoitelmien rakenteelle. Lisäksi tutkimuksessa hahmotellaan erilaisia erittelevän kirjoitelman rakennetyyppejä. Kappalejaon tarkastelun osalta tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan kappalejaolla rakennetaan ja korostetaan tekstin merkityksiä. Tutkimuksen tulosten perusteella nostetaan keskusteltavaksi, pitäisikö suomi toisena kielenä -koetta kehittää niin, että kokeessa ohjattaisiin kirjoittamaan argumentoivammin ja erittelevämmin. Toisella kielellä kirjoittamisen opettamisen näkökulmasta todetaan, että erilaisten konjunktioiden ja konnektoreiden oppiminen ja näiden käyttäminen kirjoittamisessa selkeyttää tekstin rakennetta ja ymmärrettävyyttä, vaikka tekstissä olisi morfologisia ja syntaktisia virheitä.
Avainsanat: suomen kieli
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
retorise.pdf 5.171MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot