Notkea uskonto

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/356329
Title: Notkea uskonto
Author: Taira, Teemu
Publisher: Eetos
Date: 2006
Language: fin
Number of pages: 236
Belongs to series: Eetos-julkaisuja ; 2
ISBN: 978-952-68429-0-5
ISSN: 2343-1210
DOI: https://doi.org/10.31885/9789526842905
URI: http://hdl.handle.net/10138/356329
Abstract: Uskonto ei ole katoamassa nykymaailmasta vaikka sen merkitys on muuttumassa. Teemu Tairan Notkea uskonto tarkastelee uskontoon liittyviä käsitteellistyksiä nykykulttuurin ilmiönä. Se ei tarkastele mitään tiettyä uskontoperinnettä tai suuntausta vaan uskonnon ja uskontojen muodonmuutoksia notkeassa modernisaatiossa. Uskontoa ei teoksessa ymmärretä muusta kulttuurista irrallisiksi opillisiksi järjestelmiksi tai instituutioiksi. Uskonto hahmottuu esimerkkeinä toimivien ilmiöiden ja käsitteiden kautta osaksi modernia nykykulttuuria. Siinä uskonto irtoaa perinteisistä liitoksistaan ja kiinnittyy uusiin ja vaihtuviin yhteyksiin. Tätä lähestytään kriittisen kulttuurintutkimuksen, uskontotieteen ja uskontososiologian työkalujen avulla. Notkea uskonto vastaa kysymykseen, millaisista uskontokulttuureja koskevista muutoksista nykyajassa on kysymys ja miten niitä tulisi tarkastella kriittisesti sosiokulttuuristen muutosten osana. Notkea uskonto kartoittaa uskonnon arkisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia osana modernisaatiota koskevia muutoksia.
Description: Verkkoversio: Helsingin yliopisto, 2023
Subject (yso): kulttuuri
maallistuminen
modernisaatio
sosiologia
teoriat
tutkimus
uskonnolliset elokuvat
uskonnollisuus
uskonto ja uskonnot
uskontososiologia
uskontotiede
kulttuurintutkimus
Peer reviewed: Yes
Rights: CC BY-NC-ND 4.0
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Notkea_uskonto.pdf 3.668Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record