Sovittelu työriidoissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/356479
Title: Sovittelu työriidoissa
Author: Koulu, Risto
Publisher: University of Helsinki Conflict Management Institute
Date: 2009
Language: fin
Number of pages: 224
Belongs to series: University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja
ISBN: 978-951-51-8270-8
DOI: https://doi.org/10.31885/9789515182708
URI: http://hdl.handle.net/10138/356479
Abstract: Sovittelu on osa työriitojen konfliktinhallintaa. Työriitojen sovittelua on perinteisesti tutkittu itsenäisenä ilmiönä ja sen ominaispiirteitä korostaen. Tämä on heijastanut vallitsevaa käsitystä työriitojen sovittelun erillistiestä. Työriitojen sovittelu ei ole ottanut vaikutteita muista sovittelujärjestelmistä; se ei myöskään ole antanut niille vaikutteita. Tästä syystä työriitojen sovittelu on vasta viime vuosina noussut teoreettisen konfliktitutkimuksen kohteeksi. Uusi tutkimus on löytänyt työriitojen sovittelusta lukuisia erikoisuuksia, jotka kaipaisivat uudelleenarvioimista. Tässä tutkimuksessa työriitojen sovittelu asetetaan oikeudellisen konfliktinhallinnan ja erityisesti sovittelun muodostamaan viitekehykseen. Näkökulma antaa tilaisuuden eri sovittelujärjestelmien keskinäiseen vertailuun. Samalla avautuu mahdollisuus arvioida nykyisen työriitojen sovittelujäijestelmän toimivuutta. Näin päästään ottamaan kantaa siihen, mitkä yleisen sovittelun menettelytavoista olisivat siirrettävissä työriitojen sovitteluun ja päinvastoin. Tutkimus päätyy konkreettisiin ehdotuksiin työriitojen sovittelun uudistamiseksi.
Description: Verkkoversio: Helsingin yliopisto, 2023
Subject (yso): työriidat
sovittelu
välimiesmenettely
Rights: CC BY 4.0
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2009_Koulu_Sovittelu.pdf 7.185Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record