Sosiaaliasioiden muutoksenhakulautakunnat : riippumattomia tuomioistuimia vai hallinnon sisäisiä lainkäyttäjiä?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/357014
Title: Sosiaaliasioiden muutoksenhakulautakunnat : riippumattomia tuomioistuimia vai hallinnon sisäisiä lainkäyttäjiä?
Author: Vaitoja, Jari
Publisher: University of Helsinki Conflict Management Institute
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 189
Belongs to series: University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja
ISBN: 978-951-51-8273-9
DOI: https://doi.org/10.31885/9789515182739
URI: http://hdl.handle.net/10138/357014
Abstract: Sosiaaliasioiden muutoksenhakulautakuntien asema riippumattomina lainkäyttäjinä on oikeuspoliittisessa keskustelussa aiheuttanut toistuvia epäilyksiä. Siihen nähden on huomionarvoista, että asia ei ole suuresti huolettanut lautakuntien menettelyä, organisaatiota ja hallintoa suunnitellutta lainsäätäjää. Tässä tutkimuksessa kysy­tään, täyttävätkö lautakuntien sääntely ja käytännöt suhteessa toimeenpanovaltaan, asianosaisiin ja tuomioistuinlaitoksen sisäisiin auktoriteetteihin ne vaatimukset, joita riippumattomuuden suoja edellyttäisi. Voitaisiinko lautakuntia tässä mielessä kutsua tuomioistuimiksi? Jos ja kun lautakuntia ainakin tulisi voida verrata tuomioistuimiin, mitä tästä toisaalta seuraa riippumattomuuden kannalta? Tarkastelun lähtökohtana ovat ennen kaikkea perustuslaki, Euroopan ihmisoikeus­sopimus ja kansainvälisten järjestöjen sopimukset riippumattomuuden suojan tavoitel­tavasta vähimmäistasosta. Viimeksi mainituista keskeisimpiä ovat Euroopan neuvos­ton kaksi suositusta. Yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten sääntely ja käytäntö muodostavat arviointien kannalta perustavan vertailukohdan, sillä merkittävä poikkeaminen niiden itsenäisyyttä turvaavien järjestelyjen tasosta edellyttäisi erityisen vahvoja perusteita. Tutkimuksen painopiste on lautakuntien itsenäisyyden reaalisissa takeissa. Niinpä tutkimuksessa käsitellään lähemmin esimerkiksi lautakuntien nimitysmenettelyä, kokoonpanoa, jäsenten palkkauksen perusteita ja lautakuntien hallintoon liittyviä kysy­myksiä, kuten suhdetta tulosohjausta harjoittaviin ministeriöihin.
Description: Verkkoversio: Helsingin yliopisto, 2023
Subject (yso): sosiaalioikeus
muutoksenhaku
lautakunnat
sääntely
oikeusturva
riippumattomuus
tuomioistuimet
Rights: CC BY 4.0
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
jari-vaitoja-so ... utoksenhakulautakunnat.pdf 3.483Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record