Välimiesmenettely työriitojen ratkaisukeinona

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/357142
Title: Välimiesmenettely työriitojen ratkaisukeinona
Author: Koulu, Risto; Turunen, Santtu
Publisher: University of Helsinki Conflict Management Institute
Date: 2012
Language: fin
Number of pages: 224
Belongs to series: University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja
ISBN: 978-951-51-8274-6
DOI: https://doi.org/10.31885/9789515182746
URI: http://hdl.handle.net/10138/357142
Abstract: Välimiesmenettely on ikivanha keino saada loppu kaupalliseen kiistaan, jota riitapuolet eivät pysty sopimaan. Välimiesmenettelyyn alettiin turvautua myös "teollisiksi" kutsutuissa riidoissa eli työnantajan ja työntekijöiden välisissä erimielisyyksissä, joita teollinen vallankumous toi mukanaan. Kokemukset olivat hyviä, ja välimiesmenettely kuului yli sata vuotta työriitojen konfliktinhallinnan perusvälineisiin. Viime vuosisadan alussa se alkoi kuitenkin jäädä uusien keinojen, valtion järjestämän sovittelun ja työriitoihin erikoistuneiden tuomioistuinten varjoon. Kiinnostus välimiesmenettelyyn on kuitenkin elpynyt. Välimieslainkäyttö tuntuu tarjoavan apua niihin jälkiteollisen yhteiskunnan työriitoihin, joihin "modernit" konfliktinhallinnan keinot eivät tehoa. Välimiesmenettelyllä on lisäksi puolellaan kilpailuetu: sillä pystytään ainakin periaatteessa hankkimaan eturistiriitaan ulkopuolinen ja riitapuolten tahdosta riippumaton ratkaisu. Riitapuolet säilyttävät päätösvallan sen suhteen, haluavatko he turvautua välimiesmenettelyyn, ja välimiesprosessissa he saavat ajaa asiaansa parhaan kykynsä mukaan. Tavallisestihan eturistiriitoja ratkaistaan työtaistelujen kautta. Tässä teoksessa selvitetään, milloin välimiesmenettelyä saa ja milloin sitä kannattaa käyttää kollektiivisissa työriidoissa, mistä seikoista on syytä sopia ennen menettelyn aloittamista, millainen välimiesprosessi parhaiten vastaa työriitojen erityisiä vaatimuksia ja miten välitystuomiossa otetaan huomioon työriitojen erityispiirteet. Silmällä pidetään sekä eturistiriitoja eli intressiriitoja että oikeudellisia kiistoja eli oikeusriitoja.
Description: Verkkoversio: Helsingin yliopisto, 2023
Subject (yso): välimiesmenettely
työehtosopimukset
työriidat
välityssopimukset
Peer reviewed: Yes
Rights: CC BY 4.0


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Koulu_Turunen_Välimiesmenettely_2012.pdf 9.504Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record