Sosiaaliturvan muutoksenhaku­lautakunta lainkäyttäjänä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/357416
Title: Sosiaaliturvan muutoksenhaku­lautakunta lainkäyttäjänä
Author: Koulu, Risto
Publisher: University of Helsinki Conflict Management Institute
Date: 2014
Language: fin
Number of pages: 370
Belongs to series: University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja
ISBN: 978-951-51-8276-0
DOI: https://doi.org/10.31885/9789515182760
URI: http://hdl.handle.net/10138/357416
Abstract: Sosiaaliturvaa pidetään yleisesti pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden perustana. Sosiaaliturvaan liittyy tästä syystä korostunut, joskin hieman ristiriitainen oikeuden­mukaisuuden odotus. Yhtäältä odotetaan, että kansalaisten on saatava ne sosiaali­etuudet, joihin heillä on oikeus. Toisaalta taas halutaan estää sosiaaliturvan väärin­ käyttö eli sellaisten etuuksien saaminen, joihin kansalaisella ei puolestaan ole oikeutta. Niihin keinoihin, joilla kansalaiset pääsevät sosiaaliturvassa oikeuksiinsa, on kuitenkin kiinnitetty tutkimuksessa yllättävän vähän huomiota. Totta on, että jo hyvin järjestetty etuuskäsittely pitkälti toteuttaa näitä tavoitteita. Siitä huolimatta myös niin sanottu jälkikäteinen oikeussuoja on tärkeä: vuosittain lähes 40 000 kansalaista yrittää päästä oikeuksiinsa hakemalla kielteiseen etuuspäätökseen muutosta sosiaalilainsäädännön määräämiltä muutoksenhakulautakunnilta. Tässä teoksessa tarkastellaan muutoksenhakulautakuntien toiminnan oikeudellista ja ideologista perustaa, lautakunnille asetettuja tavoitteita, lauta­kuntien toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä sekä lautakuntien menettelytapoja, niin kutsuttua lautakuntaprosessia. Samalla otetaan kantaa myös siihen, miten hyvin lautakunnat täyttävät sen lainkäyttötehtävän, jonka hyvinvointivaltio on niille uskonut. Lopuksi esitellään suuntaviivoja sille, miten lautakuntien toimintaa tulisi kehittää ja kuinka kansalaisten kokemuksia lautakuntaprosessista pystyttäisiin parantamaan. Keskiössä on sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta. Tämän lautakunnan toimintaa kuitenkin verrataan laajalti sekä muihin muutoksenhaku­lautakuntiin että lainkäyttöä harjoittaviin lautakuntiin yleensä.
Description: Verkkoversio: Helsingin yliopisto, 2023
Subject: muutoksenhaku hallinnossa
Subject (yso): sosiaaliturva
sosiaalivakuutus
lautakunnat
valitukset
hallintolainkäyttö
todistelu
laatu
Peer reviewed: Yes
Rights: CC BY 4.0
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2014_Koulu_Sosiaaliturvan.pdf 17.09Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record