Pehmeitä kumouksia : Uskonto, media, nykyaika

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/357513
Title: Pehmeitä kumouksia : Uskonto, media, nykyaika
Author: Taira, Teemu
Publisher: Eetos
Date: 2015
Language: fin
Number of pages: 271
Belongs to series: Eetos-julkaisuja ; 17
ISBN: 978-952-7385-00-5
ISSN: 2343-1210
DOI: https://doi.org/10.31885/9789527385005
URI: http://hdl.handle.net/10138/357513
Abstract: Pehmeitä kumouksia – Uskonto, media, nykyaika käsittelee uskontoa ja sen tutkimista nykyajan mediavetoisessa kulttuurissa. Teoksessa analysoidaan media- ja populaarikulttuurin uskonnollisuutta ja siihen vaikuttavia laajempia yhteiskunnallisia prosesseja sekä pohditaan, millaisia uusia menetelmällisiä ratkaisuja uskonnontutkimus voisi hyödyntää vastatakseen nykypäivän tarpeisiin. Teos hahmottaa kriittisiä kulttuurintutkimuksellisia ja uskontososiologisia lähestymistapoja yhdistellen pehmeitä kumouksia uskontotieteen tutkimusperinteisiin ja -kohteisiin. Sen mukaan uskontotiede on kiinnostunut enenevässä määrin nykypäivän mediakulttuurista, mikä vaatii uutta tieteidenvälistä ja kriittistä pohdintaa siitä, millainen asema uskonnolla on yhteiskunnassa.
Description: Verkkoversio: Helsingin yliopisto, 2023
Subject (yso): uskontotiede
uskonnollisuus
uskontososiologia
populaarikulttuuri
mediakulttuuri
kulttuurintutkimus
modernisaatio
metodologia
Peer reviewed: Yes
Rights: CC BY-NC 4.0


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pehmeita_kumouksia.pdf 1.961Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record