Merkityksen evoluution ongelma

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk sv
dc.contributor.author Seppänen, Erkki
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201208106288
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/35804
dc.description.abstract This thesis examines the problem of "meaning" from an evolutionary perspective. It seeks to understand how linguistic meaning arises and what is its prehistory by examining simpler, non-linguistic phenomena. The work takes a relatively wide, cognitive view on "meaning", where this phenomenon is interpreted as a continuum of "representations" of the world, created by organisms in the course of the actions in the world. In the end, these representations are seen more as functional postulates, the ontological status of which is not necessarily real, but rather that "meaning" is perceived from an "intentional stance", a term introduced by the philosopher Daniel Dennett. This thesis also discusses criticism directed at the notions of "representation" and "intentional stance". Various crucial theories concerning the evolution of meaning are discussed, from such linguists as Bickerton, Hurford and Jackendoff, as well as philosopher Dennett. In addition, the work considers computer and robot simulations that have been done in evolutionary linguistics, as well as empirical evidence from paleoanthropology and animal cognition studies. en
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan merkityksen ongelmaa evolutiivisesta näkökulmasta. Pyrkimyksenä on hahmottaa kielellisen merkityksen syntyä ja esihistoriaa yksinkertaisempien, ei-kielellisten ilmiöiden kautta. Työssä otetaan suhteellisen laaja kognitiivinen lähtökohta, jossa merkitystä tulkitaan eliöiden maailmasta muodostamien, toiminnan kautta syntyvien representaatioiden jatkumona. Representaatiot nähdään lopulta funktionaalisina postulaatteina, joiden ontologinen asema ei välttämättä ole todellinen, vaan merkitys on havaittavissa intentionaalisesta näkökulmasta , jonka filosofi Daniel Dennett on lanseerannut. Tutkielmassa pohditaan myös representaatioihin ja intentionaaliseen näkökulmaan kohdistunutta kritiikkiä. Keskeisessä asemassa ovat kielitieteilijöiden Bickerton, Hurford ja Jackendoff sekä filosofi Dennettin esittämät merkityksen evoluutiota koskevat teoriat. Lisäksi työssä käsitellään myös evolutiivisessa lingvistiikassa tehtyjä tietokone- ja robottisimulaatioita sekä empiiristä aineistoa paleoantropologiasta ja eläinten kognitiivisista kyvyistä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Merkityksen evoluution ongelma fi
dc.title.alternative The Problem of the Evolution of Meaning. en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline General Linguistics en
dc.subject.discipline Yleinen kielitiede fi
dc.subject.discipline Allmän språkvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201208106288

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
merkityk.pdf 847.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record