Kotimaisten talviomenalajikkeiden aistittava laatu ja kuluttajavasteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211940
Title: Kotimaisten talviomenalajikkeiden aistittava laatu ja kuluttajavasteet
Author: Mononen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211940
http://hdl.handle.net/10138/35948
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman kirjallisuusosassa perehdyttiin omenan aistinvaraisiin ominaisuuksiin, sen miellyttävyyteen ja hyväksyttävyyteen vaikuttaviin tekijöihin sekä menetelmiin, joilla edellä mainittuja voidaan tutkia. Lisäksi käsiteltiin omenan viljelyä ja kulutusta Suomessa sekä lainsäädännön omenoille asettamia vaatimuksia. Kokeellisen osan tavoitteena oli 1) tuottaa kuvailevan menetelmän avulla lajikekohtaiset kuvaukset kahdeksalle talviomenalajikkeelle (Amorosa, Aroma, Eva-Lotta, Konsta, Lobo, Punainen Atlas, Valtti ja Åkerö Hassel), 2) selvittää kuluttajien omenamieltymyksiä kotikäyttötestillä ja 3) yhdistää kuvailevan menetelmän ja kuluttajatutkimuksen tuloksia mieltymyskartoituksen avulla. Omenat arvioitiin kahtena ajanhetkenä. Näin saatiin tietoa, miten kypsyminen vaikuttaa eri ominaisuuksiin ja miellyttävyysarvioihin. Kuvailevan menetelmän raati koostui 11 tehtäväänsä koulutetusta arvioijasta. Kuluttajatestiin osallistuneet olivat pääasiassa Helsingin yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa (n = 80). Makeimpia lajikkeita olivat Eva-Lotta, Amorosa ja Aroma. Happamimpia lajikkeita olivat Valtti ja Punainen Atlas, jotka olivat myös maultaan voimakkaimpia ja astringoivimpia. Jauhoisimmat lajikkeet olivat Lobo, Punainen Atlas ja Konsta, ja niiden rapeus väheni merkittävästi kypsymisen edetessä. Rapeimpia lajikkeita olivat Aroma ja Valtti, kun taas Lobo oli vähiten rapea. Mehukkaimpia ja aromiltaan hedelmäisimpiä lajikkeita olivat Eva- Lotta ja Valtti. Omenalajikkeiden välillä oli eroa kaikissa muissa ominaisuuksissa paitsi rakenteen vetisyydessä ja hajun ruohomaisuudessa. Kuluttajat pitivät miellyttävimpänä lajikkeena Eva-Lottaa. Eva-Lotan, Amorosan ja Lobon maku koettiin miellyttävimmäksi ja Punaisen Atlaksen ja Åkerö Hasselin vähiten miellyttäväksi. Maun miellyttävyys korreloi voimakkaasti kokonaismiellyttävyyden kanssa. Myös ostohalukkuus määräytyi pitkälti sen mukaan, mikä lajike koettiin miellyttäväksi. Ryhmittelyanalyysin avulla ei havaittu selkeitä kuluttajaryhmiä, mikä saattoi johtua osallistujien homogeenisuudesta. Suurin osa kuluttajatestiin osallistuneista piti makeista ja hedelmäisistä omenoista, mutta poikkeuksiakin oli.The literature review deals with sensory properties of apples, factors affecting consumer perception and apple acceptability and methods that can be used to study these phenomena. Apple cultivation and consumption in Finland and demands set by legislation were also examined. The aim of the experimental work was firstly to produce sensory profiles for eight domestic winter apple varieties (Amorosa, Aroma, Eva-Lotta, Konsta, Lobo, Red Atlas, Valtti and Åkerö Hassel), secondly to study consumers’ apple perception using a home-use-test and finally to use preference mapping to combine data from descriptive analysis and consumer test. Apples were evaluated at two different time points in order to study how ripening affects sensory properties and consumer perception. The panel in descriptive analysis consisted of 11 trained assessors. Participants of the consumer test (n=80) were mainly students and staff of the University of Helsinki. Eva-Lotta, Amorosa and Aroma had the sweetest flavour. Valtti and Red Atlas had the most acidic and astringent flavour with the highest flavour intensity. Lobo, Red Atlas and Konsta had the mealiest texture and ripening caused severe deterioration in texture for these three varieties. Aroma and Valtti had the crispiest texture while Lobo had the lowest texture crispiness. Eva-Lotta and Valtti were the juiciest varieties and had the highest scores in fruity aroma. Statistically significant differences between varieties were found in all other attributes except soggy texture and grassy aroma. Eva-Lotta was the most preferred variety. Eva-Lotta, Amorosa and Aroma had the most pleasant taste while Red Atlas and Åkerö Hassel had the least preferred taste. Strong correlation between overall liking and taste pleasantness was observed. Willingness-to-buy was mostly explained by overall liking. No explicit consumer groups were identified using cluster analysis which was probably due to homogeneity of the participants. Most of the participants preferred sweet and fruity apples although some exceptions were observed.
Subject: apple
sensory quality
consumer
descriptive analysis
preference mapping
omena
aistinvarainen laatu
kuluttaja
kuvaileva menetelmä
mieltymyskartoitus
Discipline: Livsmedelsteknologi (allmän livsmedelsteknologi)
Food Technology
Elintarviketeknologia (yleinen elintarviketeknologia)


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
mononen riikka_syyskuu2010_PA.pdf 7.402Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record