Perusturva ja poiskäännyttäminen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies en
dc.contributor.author Määttä, Anne fi
dc.date.accessioned 2012-08-20T07:42:56Z
dc.date.available 2012-09-04 fi
dc.date.available 2012-08-20T07:42:56Z
dc.date.issued 2012-09-14 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-493-175-5 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/36021
dc.description.abstract Väitöskirjassa tutkitaan, miten suomalainen palvelujärjestelmä toimii perusturvaetuuksia hakevan asiakkaan näkökulmasta. Tarkastelun lähtökohtana on perustuslaissa annettu lupaus oikeudesta sosiaaliturvaan sosiaalisten riskitilanteiden kohdatessa. Lupauksen toteutumista arvioidaan kuvaamalla perusturvaetuuksia hakeneiden kokemuksia eri tekijöiden vaikutuksista avun saamiseen tai sen epäämiseen. Aikaisempi tutkimus perusturvan väliinputoajista ja tukeen liittyvistä aukkopaikoista on ollut vahvasti etuuskohtaista ja informaatio on kerätty pääasiallisesti tuesta päättäviltä tahoilta tai tilastoista. Tämä on kohdistanut päähuomion tuenhakijaan ja tehnyt muut kokonaisuuteen vaikuttavat tekijät näkymättömäksi. Tässä tutkimuksessa avataan tuen haun prosessia ja siirretään huomiota väliinputoajista myös muihin poiskäännyttäviin tekijöihin. Väitöskirjan kokoava tutkimuskysymys on seuraava: Mitkä palvelujärjestelmän toimintaan ja sen asiakkaisiin liittyvät tekijät synnyttävät väliinputoamista ja poiskäännyttämistä? Kokoavaan tutkimuskysymykseen vastataan analysoimalla asiakkaiden kirjoituksia. Tutkimusaineisto muodostuu 194 sosiaaliturvan epäkohtia ja väliinputoamiskokemuksia kuvaavasta kertomuksesta, jotka on kerätty touko-joulukuussa 2007. Kirjoituspyyntö julkaistiin valikoitujen maakunnan päälehtien ja ilmaislehtien mielipideosastolla tai nettisivuilla sekä Kelan Sanomissa. Teoria- ja aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen vahvistetaan kirjoittajien omaa ääntä ja tuotetaan niin kutsuttua toista tietoa. Neljässä tieteellisessä artikkelissa tuodaan esille perusturvaetuuksiin liittyviä väliinputoamis- ja poiskäännyttämiskokemuksia. Tulosten yhteenvetona esitetään, että tuen myöntäminen tai sen epääminen rakentuu tukea hakevan henkilön ja hänen perheensä tilanteesta, etuuden kriteereistä, etuuspäätöksen tekevän työntekijän ammatillisesta osaamisesta ja hänen taustaorganisaationsa virallisista ja epävirallisista säännöistä. Tämän lisäksi perusturvaa toteuttava palvelujärjestelmä on pirstaloitunut, ja siinä vaikuttavat lainalaisuudet luovat erillisten päätösten välille vahvaa polkuriippuvuutta. Pirstaloitumisen ja polkuriippuvuuden vaikutuksesta syntyy osittain tiedostettua, osin tiedostamatonta ja hallitsematonta poiskäännyttämistä, jonka lopputuloksena osa avun tarvitsijoista jää tuen ulkopuolelle. Palvelujärjestelmän toimintamalleihin juurtunut poiskäännyttäminen aiheuttaa vastuun siirtymistä enenevässä määrin avuntarvitsijalle itselleen, hänen perheelleen ja epävirallisen avun piiriin. Keskeiset käsitteet: perusturva, väliinputoaminen, poiskäännyttäminen, pirstaloituminen, polkuriippuvuus en
dc.description.abstract This doctoral thesis is concerned to explore the Finnish social security system and how it works from the point of view of clients applying for basic income benefits. The examination begins by reviewing factors related to the client, employees and eligibility to benefits. Analysis of the combined effect of these factors contributes to identifying shortfalls and gaps at the system level as well. Earlier research concerned with loopholes in the basic income security system has focused heavily on the individual applicant, while the background and contextual factors contributing to the bigger picture have often been pushed to the sidelines. This study attempts to unravel the application process and shifts the focus from these individuals to other factors lying behind the diversion of applicants. The research question underpinning this thesis is as follows: Which factors associated with the service system and its clients cause social dumping and diversion? This question is addressed by analysing clients written accounts of their experiences of exposure to social risks and social dumping. Collected in May December 2007, the research material comprises 194 accounts describing the perceived shortcomings and loopholes in basic income security. The written accounts were solicited through advertisements placed in selected regional newspapers, freesheets and websites as well as in the Social Insurance Institution s customer magazine. Using theory and data-driven content analysis, the aim is to give added weight to the clients own voice and to produce metadata, data about data. Client experiences of social dumping and diversion in connection with basic income security are documented and analysed in four scientific articles. Summing up the findings of these articles, it is suggested that the granting or denial of benefits depends upon the applicant s and his or her family s situation, the criteria for eligibility, the professional competence of the employee making the decision on benefit entitlement, and the official and unofficial rules of the employee s background organization. In addition, the service system that provides basic income security is highly fragmented, and the inherent logic of that system creates a strong element of path dependence between decisions. This fragmentation and path dependence causes both conscious and unconscious diversion of clients, some of who will consequently remain without the help they need. Diverting clients has become an integral part of how the service system works, leading to an increasing transfer of responsibility to the clients who are in need help, their families and informal sources of help. Keywords: basic income security, social dumping, diversion, fragmentation, path dependence fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Diakonia-ammattikorkeakoulu fi
dc.relation.ispartof Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1455-9919 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject yhteiskuntapolitiikka fi
dc.title Perusturva ja poiskäännyttäminen fi
dc.title.alternative Basic security and diversion en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Roos, JP fi
dc.ths Seppälä, Ullamaija fi
dc.opn Hiilamo, Heikki fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record