Nainen, pappeus ja ristiriita? : Haastattelututkimus papin sukupuoleen liittyvien näkemyserojen aiheuttamista ristiriidoista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, käytännöllinen teologia fi
dc.contributor Helsingfors universitet, teologiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Theology en
dc.contributor.author Närhi, Paula fi
dc.date.accessioned 2012-08-27T07:36:17Z
dc.date.available 2012-09-04 fi
dc.date.available 2012-08-27T07:36:17Z
dc.date.issued 2012-09-14 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-8180-4 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/36220
dc.description.abstract Woman, Priesthood and Conflict? An interview study of parish workers and those elected to a position of trust about conflicts due to different viewpoints over female clergy in the Finnish Lutheran Church Different views over female clergy have led to conflicts that appear on an individual, local as well as on the national level. Fundamentally, the debate over female clergy returns to a question of how to interpret the Bible. However, there are also other dimensions attached to the issue, many of which are symbolic by nature. In this study the interpretations given to the women clergy conflict , meanings attached to the issue and solutions offered to solve the conflict are examined. The research material consists of 30 interviews collected from parishes where the issue over female clergy had caused tensions. The basic methods of analysis used are contents analysis and frame analysis. Through frame analysis it was found out that both parties of the conflict interpret, attach meanings and seek solutions to the conflict through structural, social, religious and cultural dimensions. Within these dimensions, however, the parties attach to the issue incompatible interpretations and meanings and offer incompatible solutions to the conflict. These incompatible interpretations, meanings and solutions play a significant role in the conflict process. The study shows that in the approach of those who resist female clergy religious dimension is predominant, whereas those who support women pastors focus on structural dimension. The results of the study indicate that ultimately the debate over female clergy returns to religious identity. Conflicts over women clergy play a central role in the process where religious groups and individuals construct and sustain their religious identity. Debate over female clergy can be likened to ecclesiastical identity politics where a power struggle over the ecclesiastical space takes place. In this struggle important question is who has the power to decide what kind of religious identities are accepted within the church. en
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan naispappeuteen liittyvien näkemyserojen aiheuttamia ristiriitoja tulkintojen, merkitysten ja ratkaisuehdotusten kautta, joita kiistoille ja naispappeuskysymykselle annetaan.Tutkimuksessa nojataan prosessinomaiseen konfliktikäsitykseen, jossa konfliktin osapuolet ja heidän tulkintansa ja havaintonsa nähdään osana konfliktiprosessia. Aineistona ovat 30 seurakunnan työntekijän ja luottamushenkilön haastattelut. Haastattelut on kerätty vuoden 2005 aikana seurakunnista, joissa näkemyserot papin sukupuolesta olivat johtaneet eri asteisiin jännitteisiin. Analyysimenetelminä ovat sisällönanalyysi ja kehysanalyysi. Tutkimus osoittaa, että sekä naispappeuden torjujat että puoltajat tulkitsevat, antavat merkityksiä ja etsivät ratkaisuja naispappeuskysymykseen ja -kiistoihin rakenteellisen, sosiaalisen, uskonnollisen ja kulttuurisen ulottuvuuden kautta. Näiden ulottuvuuksien sisällä osapuolet liittävät naispappeuskysymykseen keskenään ristiriitaisia tulkintoja ja merkityksiä sekä tarjoavat kiistoihin yhteensovittamattomia ratkaisuja. Nämä yhteismitattomat tulkinnat, merkitykset ja ratkaisuehdotukset saavat keskeisen roolin naispappeuskysymyksen ympärille syntyneissä konflikteissa. Kehysanalyysin näkökulmasta naispappeuskiistat selittyvät erilaisten tulkintojen, merkitysten ja ratkaisumallien törmäämisinä sekä taisteluna siitä, kenen näkemykset saavuttavat vallitsevan aseman. Kehysanalyysin termein ilmaistuna kiistoissa on kyse kehysten sisäisistä ja välisistä ristiriidoista sekä vallitsevasta kehyksestä käytävästä määrittelykamppailusta. Tutkimuksen mukaan torjujat kehystävät naispappeuskysymystä ja -kiistoja ensisijaisesti uskonnollisesti ja puoltajat hallinnollisesti. Tutkimuksessa päätellään, että kiistely naispappeudesta palvelee erityisesti torjujia prosessissa, jossa uskonnollista identiteettiä rakennetaan ja pidetään yllä. Naispappeuskiistat rinnastetaan identiteettipoliitiseksi taisteluksi, jota käydään kirkollisesta tilasta ja sen toimijoiden oikeutuksista. Identiteettipolitiikan näkökulmasta naispappeuskiistoissa kamppaillaan siitä, kenellä on oikeus määritellä, millaiset tunnustukselliset ja uskonnolliset identiteetit ovat kirkossa hyväksyttyjä ja kuka hallitsee kirkollista tilaa. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-8179-8 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: 2012 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject teologia / kirkkososiologia fi
dc.title Nainen, pappeus ja ristiriita? : Haastattelututkimus papin sukupuoleen liittyvien näkemyserojen aiheuttamista ristiriidoista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa fi
dc.title.alternative Woman, Priesthood and Conflict? An interview study of parish workers and those elected to a position of trust about conflicts due to different viewpoints over female clergy in the Finnish Lutheran Church en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Helander, Eila fi
dc.ths Niemelä, Kati fi
dc.opn Kääriäinen, Kimmo fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nainenpa.pdf 1.836Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record