Helsingin yliopiston kirjaston tutkimusdataprojekti

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kumpulan kampuskirjasto fi
dc.contributor Helsingin yliopisto, Keskitetyt palvelut fi
dc.contributor Helsingin yliopisto, Keskitetyt palvelut fi
dc.contributor Helsingin yliopisto, Terkko - Meilahden kampuskirjasto fi
dc.contributor Helsingin yliopisto, Terkko - Meilahden kampuskirjasto fi
dc.contributor Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium fi
dc.contributor Helsingin yliopisto, Viikin kampuskirjasto fi
dc.contributor.author Isaksson, Eva
dc.contributor.author Kesäniemi, Joonas
dc.contributor.author Koskinen, Kimmo
dc.contributor.author Kuusniemi, Mari Elisa
dc.contributor.author Roos, Annikki
dc.contributor.author Salokannel, Marjut
dc.contributor.author Siipilehto, Liisa
dc.date.accessioned 2012-08-27T08:30:00Z
dc.date.available 2012-08-27T08:30:00Z
dc.date.issued 2012-03-08
dc.identifier.citation Isaksson , E , Kesäniemi , J , Koskinen , K , Kuusniemi , M E , Roos , A , Salokannel , M & Siipilehto , L 2012 , Helsingin yliopiston kirjaston tutkimusdataprojekti : Loppuraportti versio 1.2 . Helsingin yliopiston kirjasto . en
dc.identifier.other PURE: 22677188
dc.identifier.other PURE UUID: 84785a22-6d94-421e-85af-47ed60f47005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/36222
dc.description.abstract Tämän pilottiprojektin tavoitteena oli pureutua tutkimusdatan hallinnan, käytön ja säilyttämisen problematiikkaan yhden Helsingin yliopistossa toimivan, kansainvälisen tutkimusryhmän kautta. Tarkoituksena oli, että projektin avulla selvitetään tutkijoiden tutkimusdataan tutkimusprosessin eri vaiheissa liittyviä käytäntöjä, kysymyksiä ja ongelmia. Työryhmän tuli pohtia kirjaston roolia jatkossa näissä kysymyksissä ja niiden ratkaisemisessa. Yhdeksi merkittäväksi tavoitteeksi pilottiprojektille asetettiinkin, että se antaa mahdollisuuden kartuttaa kirjastohenkilöstön aihepiiriin liittyvää osaamista. Lisäksi tavoitteena oli yleisemmällä tasolla pohtia, millaisin toimin käyttäjäystävällisen, integroidun informaatioympäristön rakentamista voitaisiin edistää. Pilotin kautta paljastui varsin karu todellisuus siitä, miten tutkijat kamppailevat työssään puutteellisen ohjeistuksen ja suunnittelun sekä olemattomien datanhallintaresurssien kanssa, käytännöllisesti katsoen ilman mitään käytännön tukea. Tutkijat toivoivat tietoa siitä, mihin paikkaan, millaista aineistoa ja kuinka paljon dataa voi tallentaa. Datarakenteen ja tiedostokuvausten osalta oli tarvetta apuun ja tukeen jo tutkimusprojektin suunnitteluvaiheessa. Tukea tarvittiin myös lupa-asioiden hoitamiseen, kuten datan omistus- ja käyttöoikeuksiin mm. projektin käynnistys- ja lopetusvaiheiden kirjauksiin sopimuksista. Tässä loppuraportissa työryhmä esittää useita ehdotuksia, joiden avulla tilannetta voitaisiin parantaa. Pilotin kuluessa kirjaston työryhmä on toiminut hyvässä yhteistyössä monien yliopiston sisäisten ja ulkoisten tahojen kanssa. Käsityksemme siitä, että tutkimusdataan liittyviä ongelmia ja käytännön toimintatapoja voi kehittää ainoastaan yhteistyössä monien eri tahojen kanssa, on entisestään vahvistunut. Tästä yhteistyöstä ja tehtäväjaosta eri toimijoiden kesken työryhmä tekee myös ehdotuksen. Helsingin yliopiston kirjaston rooliksi työryhmä ehdottaa datan hallintapalvelujen integrointia, koordinointia ja tukea, metadataan ja järjestelmien käyttöliittymiin (esim. haettavuus, linkitykset) liittyviä tehtäviä, tiettyä osaa koulutuksesta, viestintää, neuvontaa ja opetusaineiston valmistamista. Kirjasto toimii kaikilla kampuksilla ja on näin ollen lähellä kaikkien tieteenalojen tutkijoita. Siellä on kootusti eri tieteenalojen käytäntöjä tunteva ja tiedon järjestämisen, etsimisen ja tähän erikoistuneisiin tietojärjestelmiin perehtyneitä ammattilaisia. Olisi toivottavaa, että Helsingin yliopiston kirjasto entistä rohkeammin hakeutuisi yhteistyöhön tutkijoiden ja muiden yliopiston osaajien kanssa. Tulosta syntyy arjessa, "solmumaisesti" työskentelemällä. On tutkijoiden, tutkimustyön ja yliopiston etu, että työryhmän ehdottamiin toimiin tartutaan. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopiston kirjasto
dc.rights en
dc.subject 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet en
dc.subject tutkimusaineistot en
dc.subject tutkimus en
dc.subject tiedonhallinta en
dc.subject metadata en
dc.subject tietoarkistot en
dc.subject roolit en
dc.subject toimijat en
dc.subject tieteelliset kirjastot en
dc.title Helsingin yliopiston kirjaston tutkimusdataprojekti fi
dc.title Loppuraportti versio 1.2 fi
dc.type Tutkimusraportti
dc.type.uri info:eu-repo/semantics/other
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl
dc.contributor.pbl

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Helsingin_yliop ... dataprojekti_versio1.2.pdf 506.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record