Anatomiaa ja ihmetekoja : Thomas Willis, Valentine Greatrakes ja parantamisen monet muodot restauraatioajan Englannissa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8172-9
Title: Anatomiaa ja ihmetekoja : Thomas Willis, Valentine Greatrakes ja parantamisen monet muodot restauraatioajan Englannissa
Author: Nurminen, Maarit
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In the dissertation the post-Restauration English medicine and the closely related natural philosophical and theological questions are considered. Doctor Thomas Willis s (1621-75) life, research and clinical work was an excellent example of the medical and religious scene in the 17th century. Historians of medicine have noted his anatomical discoveries of the brain and nerves and established his position in the medical revolution of the era mainly in the context of modern biomedicine and neurology. He had been considered to be the rationalizer of the medicine and functions and dysfunctions of human mind. In this dissertation the above-mentioned view is expanded. Willis s theories about the nature and human soul as well as his ideas about the functional meaning of the nervous system were also suitable for the Anglican church. It was essential for the church to emphasize the importance of human capacity to reason in the politically and religiously unstable Restauration era. Willis s theories had a wider field of application than only the sphere of medicine. According to Willis, doctors would improve their professional skills by considering the human anatomy and physiology, and their relation with health and disease as comprehensively as possible in particular cases. In the 17th century medicine this idea was not self-evident. Willis s working methods marked a turning point in the nascent cooperation of theoretical and therapeutical sectors of medicine. Willis s theories about human physiology were used to explain the activities of Valentine Greatrakes (1628-83), the so-called miracle healer. Greatrakes caused a huge stir by touching the King s Evil (scrofula) and he seemed to be able to heal numerous other diseases as well. Doctors, theologians and natural philosophers followed with interest his ministrations because every possibly effective way of healing, including the workings of uneducated laymen, should be submitted to the assessment of the learned medical community and the Virtuosi of the Royal Society. In the previous studies Greatrakes had played only a supporting role in the middle of ideological and theological controversies. The background to the awakened interest in his workings according to earlier interpretation was the fear of social and religious disorder. In this dissertation it is demonstrated that the questions about the character of Protestant belief in miracles and the practical medical issues associated with miraculous healings were the most noticeable element. This case indicates that even though the relationship between theology and medicine was close, it was of primary importance to maintain the line of demarcation between religion and science.Väitöskirjassa käsitellään Englannin restauraatiokauden lääketiedettä sekä siihen liittyneitä uskonnollisia ja luonnonfilosofisia kysymyksiä. Lääkäri Thomas Willisin (1621-75) elämä, tutkimus ja kliininen työ ovat erinomainen esimerkki 1600-luvun lääketieteellisen ja uskonnollisen maailman tyypillisistä piirteistä. Hänen elämäntyötään on tulkittu aikaisemmin lääketieteen vallankumouksen raameissa sekä modernin biolääketieteen ja neurologian näkökulmista. Willisin on katsottu rationalisoineen lääketiedettä ja somatisoineen mielen toimintoja ja niiden häiriöitä. Väitöskirjassa laajennetaan tätä näkemystä. Willisin teoriat sielun olemuksesta ja keskushermoston toiminnallisesta merkityksestä soveltuivat aiheen arkuudesta huolimatta järjen käyttöä painottavan anglikaanisen kirkon tarpeisiin restauraatiokauden epävarmassa uskonnollisessa ja poliittisessa tilanteessa. Hänen ideoillaan oli omaa tieteenalaansa laveampi käyttökenttä. Willisin mukaan lääkäri kehittäisi parhaiten ammattitaitoaan käsittelemällä ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa sekä niiden suhdetta sairauteen ja terveyteen mahdollisimman kokonaisvaltaisesta näkökulmasta ja tilannekohtaisesti valikoiden. Tämä ei ollut itsestään selvää 1600-luvun lääketieteellisessä ajattelussa. Willisin työskentelytavalla olikin merkitystä lääketieteen teoreettisten ja terapeuttisten osa-alueiden orastavalle yhteistyölle. Willisin fysiologisia teorioita käytettiin selittämään ihmeparantajaksi kutsutun Valentine Greatrakesin (1628-83) toiminnan laatua ja syitä. Greatrakes aiheutti kohua hoitamalla King s Eviliä eli scrofuloosia (risatauti) ja hänellä vaikutti olevan kyky parantaa myös lukuisia muita tauteja. Parantajan työskentely kiinnosti ajan oppineita, sillä jokainen mahdollisesti tehokas parantamisen tapa, myös maallikoiden toiminta, tuli alistaa oppineen lääketieteellisen yhteisön arvioitavaksi. Greatrakesiin liittynyt aikaisempi tutkimus on asettanut parantajan osaksi muiden toimijoiden ideologisia ja teologisia ristiriitoja. Taustalla on nähty pelko restauraatiokauden hauraan sosiaalisen järjestyksen järkkymisestä. Väitöskirjassa osoitetaan, että käydyssä keskustelussa vahvimpina elementteinä olivat sekä protestanttisen ihmeuskon luonne että ihmeellisiin parantumisiin liittyneet käytännön lääketieteelliset kysymykset. Greatrakesin tapaus osoittaa myös sen, kuinka uskonnon ja lääketieteen läheisestä suhteesta huolimatta luonnonfilosofit ja teologit katsoivat tieteen ja uskonnon välisen rajalinjan säilyttämisen olevan oleellista.
URI: URN:ISBN:978-952-10-8172-9
http://hdl.handle.net/10138/36349
Date: 2012-09-29
Subject: yleinen historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
anatomia.pdf 3.724Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record